header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

Domnul Miodrag Stanoiov a fost ales viceprimar al oraşului Pecica prima dată în luna aprilie 2009 în unanimitate de cei 17 consilieri locali.

În urma alegerilor locale din 10 iunie 2012 a fost ales consilier local, iar colegii săi (12 din 17) au votat ca domnia sa să ocupe, pentru încă un mandat, postul de viceprimar.

Născut în 08 iulie 1967, căsătorit şi are doi băieţi, Marko şi Deian.

Soţia Luminiţa este avocat în Baroul Arad. Marko are 23 de ani şi lucrează ca şi economist la o firmă cu capital străin, iar Deian este elev în clasa a IV-a la Şcoala „Ghiuţoaie”.

A absolvit Liceul Industrial nr. 2, actualmente liceul „Iuliu Maniu” în anul 1986 şi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu în anul 2008.

A lucrat la Înteprinderea de Orologerie Industrială.

În anul 1993 a înfiinţat SC Danubius SRL, un vis pe care îl avea încă din copilărie.

În anul 2004 a fost ales consilier local şi preşedintele comisiei Urbanism – Agricultură, iar în 2009 am fost ales viceprimar al oraşului Pecica, funcţie pe care o va îndeplini şi în mandatul 2012-2016.

 

 

CV                      Declaratie de avere 2009              Declaratie de interese 2009

                          Declaratie de avere 2010               Declaratie de interese 2010

                          Declaratie de avere 2011               Declaratie de interese 2011

                          Declaraţie de avere 2013               Declaraţie de interese 2013

                         Declaraţie de avere 2014               Declaraţie de interese 2014

 

Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale - republicata
Art. 57. - (2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.
(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.
(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
Art. 72. - (1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie.