header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

NR 53756 DIN 17.10.2017

 

A N U N Ţ

 

Primăria oraşului Pecica, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR în cadrul Compartimentului Impunere Persoane Fizice;

Pentru a ocupa o funcţie publică candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs în vederea ocupării funcţiei publice sunt următoarele:

Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superiore de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 (nouă) ani vechime;

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Pecica, str.2, nr.150 şi constă în trei etape, după cum urmează:

  1. Selecţia dosarelor: maxim 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

  2. Proba scrisă în data de 1 noiembrie 2017, ora 10,00;

  3. Interviul în data de 3 noiembrie, ora 14.00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la registratura Primăriei oraşului Pecica în termen de 8 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografia necesară:

  1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publica locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarului public – republicata (2), cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarului public – republicată;

  4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Impozite şi taxe locale cu completările și modificările ulterioare.

  5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Impozite şi taxe locale cu completările si modificările ulterioare.

  6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările si modificările ulterioare.

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

 

PRIMAR,

ANTAL PETRU

Contract vânzare auto