Informatii publice

Minute dezbateri publice 2 august 2018

Dezbatere publică cu privire la aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public 2019-2025   Dezbatere publică cu privire la aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a U.A.T. Oraş Pecica

Anunțuri dezbateri publice

Dezbatere publică cu privire la aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a U.A.T. Oraş Pecica Studiu de oportinutate pentru infiintare Serviciului de Salubrizare   Dezbatere publică cu privire la aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public 2019-2025 Strategia locala de dezvoltare Serviciu de Iluminat public

Anunţ dezbatere publică

Anunţ dezbatere publică cu privire la aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de iluminat public pe raza oraşului Pecica, judeţul Arad