Informatii publice

Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole

 În baza adresei de la D.A.J Arad nr.5856 din 12.03.2019 şi adresei M.A.D.R nr.10819 / 11.03.2019 – SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR AGRICOLE: – se poate face doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare.       ŞEF SERVICIU, ING. MLADIN TEODORA

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD ORAŞUL PECICA Nr.15076 / 11.03.2019     ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI     Unitatea administrativ-teritorială PECICA din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 4, 5 începând cu data de  18.03.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei PECICA, […]

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi

 Conform H.G.108/2019 din M.O Nr.170/04.03.2019 şi adresei DAJ cu nr.5337/05.03.2019 vă informăm că a fost aprobată schema “Ajutorului de Minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi.” Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la Primăria Oraşului Pecica – Serviciul Agricol şi Cadastru.    ŞEF SERVICIU, ING.MLADIN TEODORA  

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

Având în vederea adresa din partea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Arad cu nr.4897/28.02.2019 înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.12552/01.03.2019, referitor la accesarea Ajutorului de Minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate vă comunicăm că cererea de înscriere în program se depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Arad până […]

Anunţ dezbatere publică Planul Urbanistic General al oraşului Pecica

ANUNT (5) PUG -Pecica 2018-2028 Anunt PUG -Pecica 2018-2028   179 – 3.2.1. Pecica. Reglementări urbanistice propuse. 5000 179 – 3.2.2. Turnu. Reglementări urbanistice propuse. 5000 179 – 3.2.3. Sederhat. Reglementări urbanistice propuse. 5000 179 – 3.2.4. Bodrogul Vechi. Reglementări urbanistice propuse. 5000    

În atenţia apicultorilor care deţin stupine identificate cu cod atribuit de OJZ Arad

Apicultorii care deţin stupine identificate cu cod atribuit de Oficiul Judeţean de Zootehnie Arad sunt rugaţi, în baza adresei nr. 19 din 9 ianuarie 2019, înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu numărul 52 din 10 ianuarie 2019, ca până în data de 1 februarie 2019 să depună declaraţia tip cu numărul de albine intrate la iernat. […]

Notă de informare privind înregistrarile foto/video la evenimente

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAȘUL PECICA , cu sediul în Pecica, str. 2, nr. 150, jud. Arad, C.U.I. 3519550, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) numarul 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“Regulamentul”), va informeaza despre posibilitatea ca pe […]