Informatii publice

Anunţ dezbatere publică

Anunţ dezbatere publică cu privire la aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de iluminat public pe raza oraşului Pecica, judeţul Arad 

Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole

 În baza adresei de la D.A.J Arad nr.5856 din 12.03.2019 şi adresei M.A.D.R nr.10819 / 11.03.2019 – SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR AGRICOLE: – se poate face doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare.       ŞEF SERVICIU, ING. MLADIN TEODORA

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD ORAŞUL PECICA Nr.15076 / 11.03.2019     ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI     Unitatea administrativ-teritorială PECICA din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 4, 5 începând cu data de  18.03.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei PECICA, […]

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi

 Conform H.G.108/2019 din M.O Nr.170/04.03.2019 şi adresei DAJ cu nr.5337/05.03.2019 vă informăm că a fost aprobată schema “Ajutorului de Minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi.” Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la Primăria Oraşului Pecica – Serviciul Agricol şi Cadastru.    ŞEF SERVICIU, ING.MLADIN TEODORA  

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

Având în vederea adresa din partea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Arad cu nr.4897/28.02.2019 înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.12552/01.03.2019, referitor la accesarea Ajutorului de Minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate vă comunicăm că cererea de înscriere în program se depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Arad până […]

Anunţ dezbatere publică Planul Urbanistic General al oraşului Pecica

ANUNT (5) PUG -Pecica 2018-2028 Anunt PUG -Pecica 2018-2028   179 – 3.2.1. Pecica. Reglementări urbanistice propuse. 5000 179 – 3.2.2. Turnu. Reglementări urbanistice propuse. 5000 179 – 3.2.3. Sederhat. Reglementări urbanistice propuse. 5000 179 – 3.2.4. Bodrogul Vechi. Reglementări urbanistice propuse. 5000