Servicii și compartimente

 

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte (lângă Serviciul Agricol)

Telefon: 0257-468.323, interior 33

– NEGRUȚ DEMA Ovidiu Traian – arhitect-șef

– COZMA Marius Marcel – consilier

– MĂRCUȘ Florin Octavian – consilier Compartiment Investiții

 

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ȘI EXECUTARE SILITĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

– BOLDIZSAR Ștefan Arpad – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 13

– HAJAS Eszter – consilier Compartiment Impunere Persoane Fizice

– KOVACS Cecilia Iuliana – consilier Compartiment Impunere Persoane Fizice

Telefon: 0257-468.323, interior 21

– BOLDIZSAR Rodica – referent Compartiment Impunere Persoane Juridice

Telefon: 0257-468.323, interior 22

– ȚIGU Marius – consilier Compartiment Executare Silită

– ORGOVICI Laura – consilier Compartiment Executare Silită

– MARINACHE Mariana Rodice – referent Compartiment Executare Silită

– SISA Edith – referent Compartiment Executare Silită

Telefon: 0257-468.323, interior 23

– MARIN Ana – consilier Compartiment Casierie

– FOGHIȘ Daniela – referent Compartiment Casierie

Telefon: 0257-468.323, interior 20

 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL ȘI BUGET

– BOBEICĂ Dorina – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 17

– JUNCAN Gina Anita – consilier Compartiment Buget

– CODOȘ Paraschiva – consilier Compartiment ALOP

– DRAGOȘ Elisabeta – consilier Compartiment Cheltuieli

– KELEMEN Niculina – consilier Compartiment Evidență Contabilă Patrimoniu

– PANTIȘ Amalia Mihaela – consilier Compartiment Venituri

– GHEORGHIU Gabriel Ion – consilier Compartiment Salarizare

– LAZĂR Mircea – inspector Compartiment Aprovizionare

Telefon: 0257-468.323, interior 19

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELAȚII PUBLICE

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

– MEGYES Mariana  – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 14

– BURTIC Emil – consilier Compartiment Resurse Umane

Telefon: 0257-468.323, interior 29

– MERCA Gabriela Evelina – consilier Compartiment Resurse Umane

Telefon: 0257-468.323, interior 14

– BRĂȘTIN Beniamin – inspector Compartiment Informatic

Telefon: 0257-468.323, interior 15

– MATEI Ramona – consilier Compartiment Informare și Relații Publice

Telefon: 0257-468.323, interior 24

– BALTĂ-TAICS Tünde – inspector Compartiment Administrativ

Telefon: 0257-468.323, interior 71

– CUREA Mihai – șofer

 

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL ȘI CADASTRU

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte

– MLADIN Teodora  – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 28

– MUNĂREANȚ Ioana Ștefania – inspector

– CIZMAȘ Rodica – inspector

– JUNCAN Doru Dan – inspector

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 35

– ȘTEFĂNUȚĂ Monica Gabriela  – șef serviciu

– SĂVULESCU Diana Sorina – consilier

– KIS Terezia – consilier Compartiment Consiliere Psihologică

– SÎRCĂ Olivia – consilier Compartiment Contractare Servicii Sociale

 

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 34

– LUCULESCU Mariana  – șef serviciu

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Primăria Orașului Pecica, clădirea III (lângă parc)

– KUN Iuliana-Martina –  Ofițer de Stare Civilă

– SOCA Ana Ioana – inspector

Telefon: 0257-468.323, interior 44

– BOȚ Iuliana Maria – inspector

– VERȘAN Ion – inspector

Telefon: 0257-468.323, interior 43

 

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIE LOCALĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

– MĂRGINEAN Valer – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 48

– MILOVAN Antonia Rodica – polițișt local Compartimentul Protecția Mediului

– SIMO Edward – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

Telefon: 0257-468.323, interior 46

– VRBNY Alexandru-Victor – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– DOROBANTU Gheorghe – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– BĂNĂŢEAN Florentin – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– CHIŢESCU Constantin – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– MAXA MERFU Cristian Ladislau – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– MARCU Ioan Emil – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– ROPOTĂ Remus Daniel – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– VINŢAN Sebastian Claudiu – polițișt local Compartimentul Circulație pe Drumuri Publice

– PURTAN Ioan – polițișt local Compartimentul Circulație pe Drumuri Publice

– GORNIC Mircea Ioan – polițișt local Compartimentul Circulație pe Drumuri Publice

– SĂLĂȘAN Ciprian – polițișt local Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal

Telefon: 0257-468.323, interior 47

 

SERVICIUL VOLUNAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Remiza de Pompieri, Pecica, strada 2, nr. 119

Telefon: 0257-468.086.

– MOLDOVAN Silviu – conducător autospecială

– JUNCAN Claudiu – conducător autospecială

– RAȚ Gheorghe – conducător autospecială

– TOT Ștefan – conducător autospecială

– NAGY Ioan – conducător autospecială

 

SERVICIUL DE SUSTENABILITATE A PROIECTELOR DE MEDIU ŞI PROMOVAREA AGROTURISMULUI

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte

– MEZEI Ecaterina – inspector superior Compartiment Agricultură Ecologică

– BABA Sorin Traian – muncitor

– SULI Iuliu – muncitor

 

SERVICIUL BAZE SPORTIVE

– LENGYEL Ioan Dorian – șef serviciu

 

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală.

Telefon: 0257-468.323, interior 24

– MUNTEANU Violeta – consilier juridic

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte (lângă Serviciul Agricol)

Telefon: 0257-468.323, interior 29

– PETRIȘOR Corina-Ioana – auditor

 

COMPARTIMENT CABINETUL PRIMARULUI

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte

Telefon: 0257-468.323, interior 71

– BACSILLA Alexandru – consilier

– SINKA Pavel – consilier

 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE PROIECT

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte

Telefon: 0257-468.323, interior 72

– MOLNAR Erika – consilier

– PONTA Alina Luciana – consilier

– KURUNCZI Ildiko – consilier

 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

Telefon: 0257-468.323, interior 14

– JUNCAN Corina – consilier

 

COMPARTIMENT JURIDIC

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

Telefon: 0257-468.323, interior 25

– BONCA Loredana Bianca – consilier

 

COMPARTIMENT GESTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

Telefon: 0257-468.323, interior 24

– SZOKOLA Dalimir – referent

 

COMPARTIMENT PRESTĂRI VENIT MINIM GARANTAT

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 34

– BĂNĂȚAN Ioan Florin – referent

 

COMPARTIMENT PROTECȚIA CIVILĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 36

– DUDAȘ-DONICĂ Mihaela – inspector

 

COMPARTIMENT TRANSPORT LOCAL

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

– NAGY Daniel – șofer

 

ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

– BUDA Cristian – casier

 

CASA DE CULTURĂ „DORU IOAN PETESCU”

Strada 2, nr. 66

– PETE Eugenia Aurelia – director

– STAN Marin – referent

– IGRIȘAN Mircea – muncitor

– STOICA Ioan – muncitor

– BAIUSZ Constanța – îngrijitor

 

BIBLIOTECA

Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”, strada 2, nr. 66

Telefon: 0257-469.946.

– CODOȘ Maria – bibliotecar

 

COMPARTIMENT CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI

 

COMPARTIMENT EDILITAR GOSPODĂRESC

 

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ PERSONALĂ

Impozite locale 2018

HCL 184 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

Descarca HCL 184 din 14.12.2017