Servicii și compartimente

 

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte (lângă Serviciul Agricol)

Telefon: 0257-468.323, interior 33

– NEGRUȚ DEMA Ovidiu Traian – arhitect-șef

 

 

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ȘI EXECUTARE SILITĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

– BOLDIZSAR Ștefan Árpád – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 13

– HAJAS Eszter – consilier Compartiment Impunere Persoane Fizice

Telefon: 0257-468.323, interior 21

– HARSÁNYI Melinda – consilier Compartiment Impunere Persoane Fizice

Telefon: 0257-468.323, interior 21

– IOJA Ancuţa – consilier Compartiment Impunere Persoane Fizice

Telefon: 0257-468.323, interior 21

– BOLDIZSAR Rodica – referent Compartiment Impunere Persoane Juridice

Telefon: 0257-468.323, interior 22

– KOVACS Cecilia Iuliana – consilier Compartiment Impunere Persoane Juridice

Telefon: 0257-468.323, interior 22

– ȚIGU Marius – consilier Compartiment Executare Silită

– ORGOVICI Laura – consilier Compartiment Executare Silită

– MARINACHE Mariana Rodica – referent Compartiment Executare Silită

– SISA Edith – referent Compartiment Executare Silită

Telefon: 0257-468.323, interior 23

– MARIN Ana – consilier Compartiment Casierie

– FOGHIȘ Daniela – referent Compartiment Casierie

Telefon: 0257-468.323, interior 20

 

 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL ȘI BUGET

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

– DRAGOȘ Elisabeta – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 17

– JUNCAN Gina Anita – consilier Compartiment Buget

– CODOȘ Paraschiva – consilier Compartiment ALOP

– KELEMEN Niculina – consilier Compartiment Evidență Contabilă Patrimoniu

– PANTIȘ Amalia Mihaela – consilier Compartiment Venituri

– GHEORGHIU Gabriel Ion – consilier Compartiment Salarizare

Telefon: 0257-468.323, interior 19

– LAZĂR Mircea – inspector Compartiment Aprovizionare

Telefon: 0257-468.323, interior 34

– BUDA Cristian – casier piaţă

Telefon: 0257-468.323, interior 31

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELAȚII PUBLICE

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

– MEGYES Mariana  – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 14

– BURTIC Emil – consilier Compartiment Resurse Umane

Telefon: 0257-468.323, interior 29

– MERCA Gabriela Evelina – consilier Compartiment Resurse Umane

Telefon: 0257-468.323, interior 14

– BRĂȘTIN Beniamin – inspector Compartiment Informatic

Telefon: 0257-468.323, interior 15

– MATEI Ramona – consilier Compartiment Informare și Relații Publice

Telefon: 0257-468.323, interior 24

– BALTĂ-TAICS Tünde – inspector de specialitate Arhivă

Telefon: 0257-468.323, interior 71

– CUREA Mihai – șofer

 

 

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL ȘI CADASTRU

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte

– MLADIN Teodora  – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 28

– CIZMAȘ Rodica – inspector

– JUNCAN Doru Dan – inspector

– MUNĂREANȚ Ioana Ștefania – inspector

 

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 35

SĂVULESCU Diana Sorina  – șef serviciu

– KIS Terezia – consilier Compartiment Consiliere Psihologică

– SĂVULESCU Diana Sorina – consilier

– SÎRCĂ Olivia – consilier Compartiment Contractare Servicii Sociale

– BARÁTH Maria Elena – consilier

– ȘTEFĂNUȚĂ Monica Gabriela

 

 

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 34

– LUCULESCU Mariana  – șef serviciu

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Primăria Orașului Pecica, clădirea III (lângă parc)

– KUN Iuliana-Martina –  Ofițer de Stare Civilă

– SOCA Ana Ioana – inspector

Telefon: 0257-468.323, interior 44

– BOȚ Iuliana Maria – inspector

– VERȘAN Ion – inspector

Telefon: 0257-468.323, interior 43

 

 

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIE LOCALĂ

Primăria Orașului Pecica, în curtea clădirii III (de lângă parcul din centru)

– MĂRGINEAN Valer – șef serviciu

Telefon: 0257-468.323, interior 48

– SIMO Edward – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

Telefon: 0257-468.323, interior 46

 

– VRBNY Alexandru-Victor – polițișt local Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal

 

– DOROBANTU Gheorghe – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– BĂNĂŢEAN Florentin – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– CHIŢESCU Constantin – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– MAXA MERFU Cristian Ladislau – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– MARCU Ioan Emil – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– ROPOTĂ Remus Daniel – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– TATT Sergiu Cosmin – polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

– SĂLĂȘAN Ciprian – polițișt local polițișt local Compartimentul Ordine și Liniște Publică

 

– PURTAN Ioan – polițișt local Compartimentul Circulație pe Drumuri Publice

– GORNIC Mircea Ioan – polițișt local Compartimentul Circulație pe Drumuri Publice

 

– MILOVAN Antonia Rodica – polițișt local Compartimentul Protecția Mediului

Telefon: 0257-468.323, interior 47

 

 

SERVICIUL VOLUNAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Remiza de Pompieri, Pecica, strada 2, nr. 119

Telefon: 0257-468.086.

– MOLDOVAN Silviu – conducător autospecială

– JUNCAN Claudiu – conducător autospecială

– MEGYES Petru – conducător autospecială

– TOT Ștefan – conducător autospecială

– NAGY Ioan – conducător autospecială

 

 

BIROUL DE SUSTENABILITATE A PROIECTELOR DE MEDIU ŞI PROMOVAREA AGROTURISMULUI

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte

– CZÜVEK Elemér – şef birou

– BABA Sorin Traian – muncitor

– GALYA Rozalia – îngrijitor

– SÜLI Iuliu – muncitor

 

 

SERVICIUL BAZE SPORTIVE

– LENGYEL Ioan Dorian – șef serviciu

 

 

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală.

Telefon: 0257-468.323, interior 25

– MUNTEANU Violeta – consilier juridic

 

 

COMPARTIMENT JURIDIC

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală.

Telefon: 0257-468.323, interior 25

– BONCA Loredana Bianca – consilier juridic

 

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte (lângă Serviciul Agricol)

Telefon: 0257-468.323, interior 29

– PETRIȘOR Corina-Ioana – auditor

 

 

COMPARTIMENT CABINETUL PRIMARULUI

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte

Telefon: 0257-468.323, interior 71

– BACSILLA Alexandru – consilier

– SINKA Pavel – consilier

 

 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE PROIECT

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală, corp curte

Telefon: 0257-468.323, interior 72

– MOLNAR Erika – consilier

– PONTA Alina Luciana – consilier

– KURUNCZI Ildiko – consilier

– MICLE Renata – consilier

 

 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

Telefon: 0257-468.323, interior 14

– CHEVEREŞAN Corina – consilier

 

 

 

COMPARTIMENT GESTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Primăria Orașului Pecica, clădirea principală

Telefon: 0257-468.323, interior 24

– SZOKOLA Dalimir – referent

 

 

COMPARTIMENT PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 34

– DONATH Ana Maria – inspector de specialitate

 

 

COMPARTIMENT PRESTĂRI VENIT MINIM GARANTAT

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 34

– BĂNĂȚAN Ioan Florin – referent

 

 

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 36

– BERENDEEANU Petruţa Mirela – Asistent medical comunitar

 

 

COMPARTIMENT PROTECȚIA CIVILĂ

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 36

– DUDAȘ-DONICĂ Mihaela – inspector

 

 

COMPARTIMENT TRANSPORT LOCAL

Primăria Orașului Pecica, clădirea secundară (lângă Policlinică)

Telefon: 0257-468.323, interior 34

– STAN Mihail – inspector de specialitate

– NAGY Daniel – șofer

– PETCA Ioan – şofer

 

 

CASA DE CULTURĂ „DORU IOAN PETESCU”

Strada 2, nr. 66

– PETE Eugenia Aurelia – director

– STAN Marin – referent

– IGRIȘAN Mircea – muncitor

– STOICA Ioan – muncitor

– BAIUSZ Constanța – îngrijitor

 

BIBLIOTECA

Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”, strada 2, nr. 66

Telefon: 0257-469.946.

– CODOȘ Maria – bibliotecar

 

COMPARTIMENT CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI

 

COMPARTIMENT EDILITAR GOSPODĂRESC

 

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ PERSONALĂ