Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole

 În baza adresei de la D.A.J Arad nr.5856 din 12.03.2019 şi adresei M.A.D.R nr.10819 / 11.03.2019 – SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR AGRICOLE:

– se poate face doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  

  

ŞEF SERVICIU,

ING. MLADIN TEODORA