header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Ca urmare a solicitării de finanţare nerambursabilă din fonduri publice de la bugetul local al oraşului Pecica, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Secţiunii a 2-a, art.17 din Legea 350/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Oraşul Pecica, cod fiscal: 3519550, Strada 2,nr.150,Jud.Arad, telefon: 0257/468.323, fax:0257/468633, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. anunță proiectele câştigătoare a sesiuni a doua de selecţie, din domeniile: culte, educaţie-tineret-mediu-cultură şi social, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

SESIUNEA A DOUA

 

În data de 12.09.2017 a avut loc a doua sesiune de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul local al oraşului Pecica , pe anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,respectiv Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive şi ale asociaţiilor de sport pe ramură judeţene şi ale municipiului Bucureşti, de către comisia de evaluare şi selecţionare a solicitanţilor, numiţi prin Hotărârea nr. 6/25.06.2016 şi Hotărârea nr. 18/26.01.2017.

Rezultatele evaluării, conform procesului verbal nr. 49960/12.09.2017 al comisiei de învăţământ, activităţi social-culturale, culte, sănatate şi protecţia copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Pecica, în conformitate cu Hotărârea nr. 51/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Consiliului Local pentru anul 2017, care a suferit modificări, în urma rectificării de buget, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Pecica nr. 112/27.07.2017, a Programului anual a finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Pecica pe anul 2017, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, a sesiunii a doua de selecţie, sunt prezentate în tabelele următoare:

 

 

Domeniul de activitate

Suma aprobată prin programul anual

-lei-

Total suma aprobată

Ses.II.

-lei-

Suma

Alocată

-lei

Suma nealocată

-lei-

Nr.pro-iecte depuse

Nr.proiecte finanţate

Nr.proiectenefinanţate

Domeniul Culte/susținere culte-59.12

177.500

74.500

55.500

19.000

5

5

0

Domeniul Educație-Tineret-Mediu-Cultură As.și fun.-59.11

209.900

5.000

0

5.000

0

0

0

Domeniul Social As.și fund. -59.11

5.000

5.000

 

5000

0

1

1

0

TOTAL:

844.900

84.500

60.500

24.000

6

6

0

 

Domeniul Culte-59.12

Nr.crt. / Nr.contract / data contract

Beneficiar proiect

Titlu proiect

Proiect atribuit

Suma aprob. -lei-

1/21/18.09.2017

Schit Sf.Cuvioasa Parascheva

Lucrări de reparaţii şi construcţii a anexei pt.depozitarea lemnelor

Lucrări de reparaţii şi construcţii a anexei pt.depozitarea lemnelor

5.000

2/22/18.09.2017

Biserica Penticostală Eben-Ezer

Continuarea lucrărilor pentru clădirea anexă

Continuarea lucrărilor pentru clădirea anexă

7.000

3/23/18.09.2017

Parohia Ortodoxă Română Pecica I.

Paraclis cimitir Deheleni Pecica

Renovarea Bisericii Ortodoxe Române Pecica

Paraclis cimitir Deheleni Pecica

Renovarea Bisericii Ortodoxe Române Pecica

38.000

4/24/18.09..2017

Biserica Baptistă Maghiară Pecica

Construcţii bazin botez

Construcţii bazin botez

5.000

5/25/18.09.2017

Parohia Ortodoxa Romănă Turnu

Hramul Bisericii

Hramul Bisericii

500

TOTAL:

X

X

X

55.500

 

 Dom.Social -59.11

Nr.crt.

Solicitant

Titlu proiect

Proiect atribuit

Suma aprobată -lei-

6/26/18.09.2017

Asoc. Humanitas Pecica

Cu credinţă împreună

Cu credinţă împreună

5.000

TOTAL:

X

X

 

5.000

  

Autoritatea finanţatoare, respectiv Oraşul Pecica, Strada 2, nr. 150, Jud.Arad, cod fiscal: 3519550, telefon: 0257/468.323, fax: 0257/468633, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., atribuie contractele de finanţare nerambursabilă beneficiarilor proiectelor câştigătoare a sesiunii a doua, mai sus menţionate, în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 şi 38 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

  

PRIMARUL ORAŞULUI PECICA,

 

ANTAL PETRU