header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ (PIDU) PECICA

 

Obiectivul general al planului integrat de dezvoltare urbană este:

 

Consolidarea rolului economic şi social de centru urban al oraşului Pecica.

 

Obiectivele specifice sunt:

 

a.      creşterea atractivităţii oraşului Pecica pentru locuitori şi atragerea de noi activităţi economice

b.      adaptarea infrastructurii urbane la statutul de oraş dobândit în anul 2004

 

Creşterea atractivităţii oraşului Pecica pentru locuitori şi atragerea de noi activităţi economice conduce la atragerea de forţă de muncă calificată care să îşi dorească să râmână în Pecica, menţinerea populaţiei actuale în oraş oricine preferând să lucreze în localitatea de domiciliu dacă aceasta răspunde nevoilor lui de confort şi siguranţă şi se realizează, printre altele, prin reabilitarea străzilor şi centrului oraşului.

 

Adaptarea infrastructurii urbane la statutul de oraş se face şi prin dezvoltarea infrastructurii sociale pentru creşterea siguranţei publice.

 

Având în vedere faptul că zona de acţiune urbană este teritoriul întregii localităţi, nevoile identificate în zona de acţiune sunt mai multe decât cele care vor putea fi rezolvate prin prezentul plan integrat de dezvoltare urbană, iar pentru cele care pot fi rezolvate investiţia este foarte mare ca să acopere nevoile întregii localităţi.

În consecinţă este nevoie să se stabilească nişte priorităţi de dezvoltare.

 

2.2. Priorităţi de dezvoltare

 

În conformitate cu concluziile care se desprind din capitolele 1, 2 şi din analiza SWOT, atingerea obiectivelor specifice se face prin:

 

A)    reabilitarea insfrastructurii publice urbane

 

Din suprafaţa de peste 86% de străzi care necesită să fie modernizate a fost aleasă strada 2 deoarece:

-          aici se află Primăria, Poliţia, majoritatea bisericilor, şcolilor, băncilor, farmacii şi dispensare medicale, spaţii comerciale, piaţa agroalimentară, parcul central, monumente şi alte obiective importante.

-          aceste obiective generează trafic atât din partea localnicilor, cât şi din partea delegaţiilor oficiale şi partenerilor străini, a potenţialilor investitori, a vizitatorilor oraşului

-          este singura stradă pe care există canalizare menajeră şi este asigurată alimentarea cu apă

-          carosabilul este îngust şi foarte degradat, plin de gropi, iar pe parte dreaptă există o pistă de biciclete în stare avansată de degradare

-          o bună parte din populaţie foloseşte ca mijloc de locomoţie bicicletele sau, mai nou, mopedurile

 

B)     dezvoltarea infrastructurii sociale pentru creşterea siguranţei publice

 

Din statisticile Poliţiei Oraşului şi a Poliţiei Comunitare prezentate în analiza socio-economică, rezultă ca există o tendinţă de creştere a infracţiunilor cu violenţă, a actelor de vandalism şi faptelor contravenţionale pe spaţiul public, precum şi a creştere a incidentelor grave sau mai puţin grave din trafic.

 

În vederea creşterii siguranţei publice au fost alese două zone de acţiune:

- strada 1, aleasă deoarece:

- reprezintă un tronson din DN7 (E68) care traversează localitatea

- deoarece traficul de tranzit nu respectă restricţiile de viteză în interiorul localităţii, intersecţiile drumului naţional cu străzile urbane sunt nesigure, şi constituie locuri unde se aşteaptă mult şi se produc adesea ambuteiaje, reducând siguranţa  traficului local,

- pe o distanţă de 20 de km de la Pecica spre Nădlac, respectiv Arad nu există localităţi acest lucru permiţând conducătorilor auto să ruleze cu viteză

- este intersectată de linia de cale ferată pe raza loclităţii

- la intersecţia cu strada 2, există o zonă în care sunt parchate neregulamentar TIR-uri şi care reprezintă o zonă cu risc ridicat atât din punct de vedere al săvârşirii de infracţiuni cât şi din punct de vedere al siguranţei circulaţiei

 

- strada 2 cu centrul civic a fost aleasă datorită concentrării activităţilor de servicii şi afaceri în zonă, a existenţei mai multor instituţii de învăţământ şi a mai multor zone de petrecere a timpului liber (parcul central, fântâna arteziană Momac, etc), nu în ultimul rând ea legând drumul naţional de zona de agrement a oraţului, Zona Pădurice, unde se organizează evenimentele sportive şi culturale, inclusiv Praznicul de pită nouă.

 

3. Planul de acţiune

 

3.1. Lista proiectelor şi bugetul estimat pentru implementarea Planului Integrat, pe surse de finanţare, perioada de implementare a proiectelor

 

A)    reabilitarea infrastructurii publice urbane

 

În concluzie, reabilitarea infrastructurii publice urbane se realizează prin reabilitarea infrastructurii de transport urban după cum urmează:

 

A1. construirea de sensuri giratorii la intersecţia străzilor interne cu traseul intraurban al DN 7

A2. reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea de parcări

A3. amenajarea de trotuare, alei în parcuri

A4. crearea şi modernizarea de piste de biciclete

 

PROIECTUL PROPUS ESTE „MODERNIZAREA CENTRULUI URBAN PECICA”.

 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al strategiei „Creşterea standardului de viaţă în judeţul Arad la un nivel comparabil cu cel din regiunile UE” şi a obiectivului derivat „Stimularea sectoarelor cu potenţial de creştere şi valoare adăugată ridicată”.

 

Străzile propuse pentru modernizare şi reabilitare fac parte din patrimoniul oraşului Pecica şi sunt în administrarea Consiliului Local Pecica. Pe aceste străzi sunt amplasate principalele instituţii publice, şcolile, piaţa agro alimentară şi alte obiective de interes public, zona străzii 2 constituind centrul administrativ al oraşului Pecica, fiind  astfel  de interes pentru întreaga localitatea, precum şi pentru locuitorii din această parte a  oraşului.

 

Străzile asigură circulaţia fluxurilor de trafic din interiorul oraşului precum şi accesul la drumurile publice din zonă care converg spre oraşul Pecica. Se asigură de asemenea accesul la serviciile publice din localitate, şi la mijloacele de transport în comun spre municipiul Arad şi localităţile învecinate.

 

Având în vedere modernizarea centrului propriu zis al oraşului, adică amenajarea trotuarelor, realizarea unei piste de biciclete, amenajarea unor platforme de parcare în vecinătatea clădirii primăriei pentru a extinde această modernizare beneficiarul, Consiliul Local Pecica, solicită modernizarea centrului urban al oraşului prin reabilitarea străzii principale nr. 2 şi a străzilor care acced în această stradă principală.

 

Străzile care fac obiectul prezentei documentaţii sunt de categoria a III-a si a IV-a, iar în conformitate cu HG Nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, anexa nr. 2 a Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, străzile investigate se încadrează în categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă normală.

 

În cadrul lucrărilor de modernizare se vor amenaja trotuare, piste de ciclişti, şi locuri de parcare, aceste lucrări se vor executa cu predilecţie pe strada 2. Străzile sunt în majoritate pietruite cu excepţie face strada 2.

 

Având în vedere cele arătate mai sus, considerăm că prin obiectivele stabilite, proiectul propus contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale domeniului major de intervenţie al programului.

 

B)     dezvoltarea infrastructurii sociale pentru creşterea siguranţei publice

 

Se realizează prin:

B1. Instalarea de sisteme de supraveghere video în zonelor cu risc ridicat de infracţionalitate stradală

B2. Instalarea de sisteme de creştere a siguranţei traficului rutier şi de prevenire a criminalităţii din spaţiul public

 

 

Proiectul propus este „Amplasarea unui sistem de supraveghere video pe străzile  1, 2, 3, 401 şi zona Pădurice”.

 

Aspectul social, de creştere a gradului de siguranţă este un element care poate asigura  o contribuţie importantă pentru creşterea gradului de civilizaţie, a simţului civic al locuitorilor, avînd şi un scop de prevenire a eventualelor violenţe în şcoli, parcuri şi alte spaţii publice intens circulate, identificate de reprezentanţii ordinii publice.

 

PROIECTUL „MODERNIZAREA CENTRULUI URBAN PECICA”

 

Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra accesabilităţii, dar va îmbunătăţi şi imaginea centrului administrativ şi va avea impact pozitiv asupra creşterea atractivităţii zonei şi asupra condiţiilor de trai a locuitorilor.

 

Obiectivele proiectului sunt:

 

Obiectivul general al proiectului: vizează creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului Pecica, şi creşterea atractivităţii oraşului pentru mediul economic, reabilitarea structurii urbane din zona centrului administrativ al oraşului Pecica prin reabilitarea infrastructurii  de transport urban, de interes strategic pentru cetăţenii oraşului şi pentru mediul economic şi social local.

 

 Obiective  specifice ale proiectului:

-         construirea unei intersecţii moderne cu sens giratoriu la intersecţia străzii 2 cu strada 1 (DN 7)

-         reabilitarea străzii 2 şi a străzilor urbane adiacente străzii 2, prin modernizarea  carosabilului, a zonelor de parcare, a semnalizării stradale şi a zonelor pietonale

-         amenajarea pistei de biciclete pe strada 2 

-         amenajarea zonei verzi din apropierea Bisericii Catolice ca un spaţiu de socializare şi odihnă pentru cetăţenii oraşului

 

Aria de acţiune

 

judeţul Arad, oraşul Pecica, parcursul străzii nr.2 şi a străzilor laterale

 

Grupuri ţintă

 

a) Populaţia care locuieşte pe strada 2 şi străzile adiacente cuprinse în proiect circa 1000 de persoane

b) Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe străzile vizate, inclusiv producătorii care îşi comercializează produsele pe piaţa agroalimentară. În zonă se află peste 20 de unităţi comerciale, bănci, farmacii

c) Reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice din zona vizată

d) Locuitorii oraşului Pecica care au copii la şcolile şi grădiniţele din zona vizată

e) Locuitorii care se adresează instituţiilor de pe strada 2: Primărie, Poliţie, notar public, Oficiul de consultanţă Agricolă, etc.

f) Agenţii economici care se adresează instituţiilor din zonă,

g) Agenţii economici care aprovizionează firmele şi instituţiile din zonă, alţi clienţi sau parteneri ai instituţiilor şi activităţilor din zonă

 

Pentru modernizare al străzii  2 au fost contactate serviciile de elaborare a unui studiu de fezabilitate în 2008, Studiul are în vedere asigurarea pe lângă modernizarea carosabilului şi a trotuarelor şi modernizarea pistei de biciclete şi a canalizării pluviale.

 

Proiectul are în vedere amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia cu strada 1, pentru creşterea siguranţei traficului şi instalarea de indicatoare de circulaţie  şi de direcţionare, amenajarea de parcări şi spaţii de acostare, care lipsesc în prezent, şi nu în ultimul rînd lăţirea carosabilului, care pe unele porţiuni pune probleme în cazul intersectării a două vehicule cu gabarit mai mare - de exemplu două autobuze.

 

Proiectul va avea ca rezultat  modernizarea a 8500 m de stradă, crescând astfel  cu 9%  lungimea străzilor reabilitate din Pecica.

 

Proiectul va avea o durată de 20 luni şi o valoare de  27.019.133 lei.

 

Proiectul propus este „Amplasarea unui sistem de supraveghere video pe străzile  1, 2, 3, 401 şi Zona Pădurice”.

 

Proiectul are ca scop creşterea sigurantei cetăţenilor din oraş şi cu precădere în zonele dens populate sau identificate ca având un potenţial infractional mai ridicat, să prevină fenomenele de creştere a infracţionalităţii şi criminalităţii în oraşul Pecica şi să creeze un climat general sigur şi atractiv pentru întreaga comunitate, inclusiv cea reprezentată de mediul de afaceri local.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea serviciilor publice sociale prin creşterea siguranţei publice în oraşul Pecica.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

a.       Creşterea siguranţei în spaţiile publice prin realizarea unui sistem de camere video de supraveghere,

b.      Creşterea siguranţei în trafic prin amplasarea panourilor de avertizare pe strada 1 şi prin supravegherea traficului de camerele video de supraveghere

 

 

Grupuri ţintă

 

Grupul ţintă pentru acest proiect este format din următoarele categorii de beneficiari direcţi şi indirecţi:

 

1. Administraţia publică locală din Pecica - beneficiarul investiţiei va avea următoarele rezultate de pe urma acestei investiţii:

§         va putea asigura intervenţii rapide în cazul unor urgenţe identificate prin sistemul de monitorizare

§         va imbunătăţi standardul de viaţă prin creşterea siguranţei

2. Populaţia care locuieşte în apropierea zonelor monitorizate

3. Elevii din şcoli şi familiile acestora, deoarece copii vor fi mai atent supravegheaţi pentru a preveni eventuale acte de violenţă sau chiar consumul de droguri

4. Persoanele care vor fi implicate în activităţile proiectului pe perioada de implementare a acestuia  şi pe perioada de operare

§         persoane implicate in  perioada de implementare

§         angajaţii din cadrul Poliţiei Comunitare  pot avea o mai mare certitudine de a-şi menţine locul de muncă, având mai mult de lucru

5. Întreaga populaţie a Oraşului Pecica, în număr de 13.524 locuitori la 31 iulie 2007.

 

În cadrul acestui proiect vor fi montate 10 camere de supraveghere rotative şi 9 camere fixe. Punctele unde vor fi amplasate au fost alese în fucnţie de situaţia operativă, de evenimentele produse în anumite zone sau unde ar putea fi comise fapte contravenţionale în viitor.

 

Amplasarea lor a fost aleasă în funcţie de obiectivele care se află în zonă cât şi de gradul de vizibilitate al punctului respectiv. Astfel, camerele au fost amplasate la intersecţii, în zonele de agrement, pe domeniul public din apropierea şcolilor, monumentelor, bisericilor, cimitirelor, a spaţiilor comerciale, a restaurantelor şi barurilor, a instituţiilor publice.

 

Astfel, se urmăreşte în primul rând combaterea infracţiunilor minore: prevenirea scandalurilor şi a bătăilor, a vandalizării mobilierului urban şi a cimitirelor, prevenirea violenţei şi consumului de tutun şi droguri în rândul elevilor, prevenirea accidentelor.

 

De asemenea, vor fi achiziţionate 2 panouri luminoase care vor fi amplasate la intrările în oraş de pe DN7 şi care vor afişa viteza de rulare a fiecărui autovehicul şi îndemnul de a reduce viteza la limita legală admisă de rulare în localitate.

 

Alături de aceste panouri de avertizare amplasate la intrările în Pecica contribuie la creşterea siguranţei în trafic şi camerele de supraveghere amplasate pe strada 1.

 

Aceste sisteme de supraveghere vor fi exploatate de Poliţia Comunitară.

 

Proiectul va avea o durată de 9 luni şi o valoare de 507.048 lei.