Proiecte cu finanțare UE

Prezentarea proiectului „Traditions over the time and across the border”, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 – Prezentare proiect

 

Comunicat de presă demarare proiect: Îmbunătățirea mediului urban prin: reconversia si refuncţionalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice 

 

Raport încheiere proiect „Plášťovce 2018 – The Place of European Solidarity and Compianionship“, la care Pecica a fost invitat – Raport incheiere Plastovce