Proiecte cu finanțare UE

Informare proiect Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare”

 

Prezentarea proiectului „Traditions over the time and across the border”, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 – Prezentare proiect

 

Comunicat de presă demarare proiect: Îmbunătățirea mediului urban prin: reconversia si refuncţionalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice 

 

Raport încheiere proiect „Plášťovce 2018 – The Place of European Solidarity and Compianionship“, la care Pecica a fost invitat – Raport incheiere Plastovce