Prezentare

Situat la o distanţă de 20 kilometri faţă de municipiul Arad, 30 de kilometri de Vama Nădlac şi 14 kilometri de Vama Turnu, oraşul Pecica şi-a făcut apariţia în reţeaua urbană a României în aprilie 2004.

 

Teritoriul administrativ al oraşului se întinde pe 23 717 hectare, în vestul Câmpiei Aradului, oraşul administrând şi satele Bodrogul Vechi, Sederhat şi Turnu.

Oraşul este tranzitat de către Drumul Naţional 7 (E68), DN 7B, iar Autostrada A1 Nădlac-Arad-Timişoara cu urcare/coborâre la 500 metri de oraş

Populaţia oraşului numără la recensământul din anul 2011 un număr de 12 762 de locuitori.

Bogăţia descoperirilor arheologice din această zonă au dat numele unei importante perioade istorice cunoscută sub denumirea de Cultura Pecica-Periam.

Istoria aşezărilor Pecica, Bodrogul Vechi, Sederhat şi Turnu este strâns legată de evenimentele ce au marcat prin amploare întreaga zonă a Câmpiei Aradului.

Prima atestare documentara a localităţii datează din anul 1335 când aşezarea era cunoscută sub denumirea de Petk.

Turnu este consemnat din anul 1333 sub denumirea de Mok, Bodrogul Vechi din anul 1422 sub denumirea de Bodruch, iar Sederhatul apare doar din anul 1913.

Deşi economia oraşului este una predominant agrară, în ultimele două decenii sectorul economic secundar şi terţiar au avut evoluţii ascendente.

Alături de agricultură, creșterea animalelor, industria petrolului şi a gazelor naturale este bine reprezentată aici.

Punerea în valoare a zăcămintelor de ape termale ar putea fi un atu important pentru dezvoltarea economică a oraşului.

 

Linkuri despre orasul nostru:

Wikipedia, Pecica

Localizare Google maps