Minută dezbatere publică buget 2019

Minută dezbatere publică Bugetul General Consolidat pe anul 2019 – Minuta 12 0 2019