La mulţi ani, 2020!

An Nou plin de fericire, sănătate şi împliniri tuturor locuitorilor oraşului Pecica şi satelor aparţinătoare Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi!

La mulţi ani, în numele Primăriei Oraşului Pecica şi al Consiliului Local Pecica.

Primar,                                Viceprimar,

Petru Antal                      Miodrag Stanoiov