Strategie de dezvoltare 2014-2020

Descarca Documentul STRATEGIE Pecica 2014-2020.pdf

 

În atenţia cetăţenilor oraşului Pecica

ANUNŢ

În data de 10.02.2016, va avea loc Dezbaterea publică privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a orașului Pecica pentru perioada 2014-2020, elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România”, cod SMIS 27520. Proiectul a fost desfăşurat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Secretarilor de Oraşe din România şi a fost cofinanţat prin Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Persoanele interesate să participe la această dezbatere publică sunt invitate la sediul Primăriei oraşului Pecica din Strada 2 nr. 150, în Sala mică de şedinţe, începând cu ora 09.00.

Primar,
ANTAL PETRU

 

MINUTA DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI PECICA PENTRU PERIOADA 2014-2020
Nr. 3338 /10.02.2016

La dezbaterea publică organizată la sediul U.A.T Oraș Pecica din Strada 2 nr. 150 în data de 10.02.2016 cu privire la proiectul Strategiei de dezvoltare a orașului Pecica pentru perioada 2014-2020 sunt prezenți din partea aparatului de specialitate al Primarului: viceprimarul orașului Pecica, doamna secretar Moț Adela, doamna Velici Monica – Administrator Public, doamna Bobeică Dorina – Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabil și Buget, doamna Molnar Erika – consilier Compartiment Management de Proiect și doamna Matei Ramona – consilier Compartimentul de Informații și Relații Publice.

Doamna Velici Monica, Administrator Public, face o expunere a proiectului Strategiei de dezvoltare a orașului Pecica pentru perioada 2014-2020 elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România”, cod SMIS 27520. Proiectul a fost desfășurat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Asociația Orașelor din România și Asociația Secretarilor de Orașe din România și a fost cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Din partea cetățenilor orașului Pecica nefiind prezentă nicio persoană, iar din partea celor prezenți nefiind întrebări cu privire la cele supuse spre dezbatere, şedinţa este declarată închisă.

Primar, Consilier,
Antal Petru
Matei Ramona