Serviciul Agricol și Cadastru

ANUNŢ

 

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA

PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A PRODUSULUI TOMATE ÎN SPAŢII PROTEJATE

                                     

                      Având în vedere Hotărârea nr.248/2020 pentru aprobarea schemei de ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere aprodusului tomate în spaţii protejate”, vă informăm că prin Hotărârea nr.463/2020 se dispune măsuri de prelungire a termenului de valorificare a producţiei de tomate obţinute în spaţii protejate de la 15 iunie inclusiv până la 1 iulie 2020.

 

PRIMĂRIA PECICA-SERVICIUL AGRICOL ŞI CADASTRU

 

 

 

INFORMARE

                Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Arad cu numărul 15132/26.05.2020 înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu numărul 25227/27.05.2020 vă informăm că s-a publicat în Monitorul Oficial nr.375 din 11.05.2020 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru perioada 2020-2022 precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia.

 

 

PRIMĂRIA PECICA-SERVICIUL AGRICOL ŞI CADASTRU

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ  A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială PECICA, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, finantarea 3 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 34 de zile, si pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 28, 30, finantarea 5 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 39 de zile la sediul Primăriei PECICA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul  Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.