Concursuri

23.06.2020-Concurs promovare in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primaruluirezultat proba scrisa

17.06.2020-Rezultat proba scrisa concurs promovare in grad profesional la sfirsitul perioadei de debut al personalului contractual  proba scrisa concurs

11.06.2020-Tabel selectie dosare concurs promovare in gard profesional imediat superior al functionarilor publici din cadrul Primariei orasului PecicaTabel rezultate selectie dosare

29.05.2020– Anunt concurs promovare personal contractual debutantAnunt concurs promovare

22.05.2020– Anunt concurs promovare a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului oraşului Pecica Anunt concurs promovare sem II

21.05.2020  –    Anunt suspendare concurs recrutare

12.05.2020- Anunţ concurs recrutare – consilier gadul IA al Serviciului de Gospodărire Comunală şi Salubrizare a oraşului Pecica anunt concurs 

Rezultat proba interviu -Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tabel nominal rezultate probă interviu

Rezultat proba scrisa -Serviciul Volunatar pentru Situatii de Urgenta Tabel nominal rezultat proba scrisa

Rezultat proba sportivă – concurs recrutare Şef Serviciu-Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă rezultat proba sportivă 

27.04.2020- Anunt concurs recrutare  pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante de  Inspector clasa I grad profesional asistent(1 post) şi Inspector clasa I grad profesional superior(1 post) în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Anunt concurs

Rezultat proba scrisa concurs recrutare poliţist local clasa I grad profesional debutant (1 post) si poliţist local clasa I grad profesional asistent(2 posturi) în cadrul Serviciului Politia Locală a oraşului Pecica Rezultat proba scrisa 

Rezultat selecţie dosare – concurs recrutare şef serviciu -la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Tabel selecţie dosare

Concurs recrutare – șef serviciu SVSU Pecica – Anunt sef serviciu SVSU