Concursuri

Rezultat final -examen promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut anterior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Pecica Rezultat final  examen promovare 

Rezultatul probei interviu– examen promovare în grad profesional  imediat superior celui deţinut anterior a funcţionarilor publici din cadrul Primariei oraşului Pecica Rezultat probă interviu

Rezultatatul probei scrise -examen promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut anterior a funcţionarilor publici din cadrul Primariei oraşului Pecica Rezultat probă scrisă

Examen de promovare în grad profesional  imediat superior celui deţinut anterior  a funcţionarilor publici din cadrul Primariei oraşului Pecica   Rezultat selectie dosare

 

Examen testare profesionala a funcţionarilor publici în vederea ocupării unor funcţii publice din cadrul U.A.T -ORAŞ PECICA Anunţ- examen testare profesională  ;Dispozitie organizare examen de testare profesionala ;Procedura organizare examen de testare profesionala:; Bibliografie