Concursuri

Anunţ recrutare Asistent medical comunitar debutant – Asistent medical comunitar debutant

Raport final concurs de pentru ocuparea posturilor de îngrijitori – Raport final ingrijitor

Tabel nominal rezultate probă interviu – Tabel nominal interviu

Rezultate probă practică îngrijitor – TABEL CONCURS INGRIJITOR

Rezultate probă scrisă asistent medical comunitar – TABEL PROBA SCRISA ASISTENT MEDICAL

Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea posturilor de îngrijitori şi asistent medical comunitar – Rezultate selectie dosare

Rezultate final concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Consilier Principal, Compartiment Corelare Baze de Date – Raport final

Rezultate probă scrisă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Consilier Principal, Compartiment Corelare Baze de Date – Tabel concurs proba scrisa

Anunţ concurs de recrutare Asistent medical comunitar, Îngrijitor – Concurs ingrijitor, Asistent Medical

Tabel nominal rezultate selectare dosare de participare ale candidaţilor la concursul de recrutare, Compartiment Corelare Baze de Date – Selectie dosare

Tabel nominal rezultate interviu Inspector Compartiment Transport Local, şofer Compartiment Transport Copii şi muncitor Domeniu Public – Rezultat final

Tabel nominal rezultate interviu Inspector Compartiment Transport Local, şofer Compartiment Transport Copii şi muncitor Domeniu Public – Tabel rezultate

Rezultate probă scrisă post inspector de specialitate Compartiment Transport Local şi Domeniu Public – Concurs proba practica TransportConcurs proba scrisa Transport

Tabel nominal rezultate selectare dosare de participare ale candidaţilor la concursul de recrutare  – Selectie dosare

Anunţ concurs de recturare Consilier Compartimentul Corelare baze de date – Anunt consilier Compartimentul Corelare baze de date

Anunţ concurs de recturare Inspector Compartimentul Transport Local, Şofer,  Compartiment Transport Copii şi Muncitor calificat – Concurs inspector, muncitor, sofer

Tabel nominal rezultate probă scrisă concurs Consilier Compartiment Informare și Relații Publice – Tabel nominal concurs consilier relatii publice

Rezultatul probei suplimentare de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba minorităţilor – Rezultat proba lingvistica

Dispoziție pentru aprobarea procedurii privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine – PO proba suplimentara limba

Rezultat selecție dosare Consilier Compartiment Informare și Relații Publice – Rezultat selectie dosare

Anunț concurs Consilier Compartiment Informare și Relații Publice – Anunt consilier CIRP