Finanțare fonduri publice

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă,  sesiunea a doua – Anunt finantare nerambursabila

PROGRAM ANUAL cu privire la suplimentarea bugetului finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Pecica pe anul 2018, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005,  în urma rectificării de buget din data de 23.07.2018. – Suplimentare buget

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă alocate din fonduri publice de la bugetul local, pentru activități nonprofit de interes general, selecţia I – Raport I

ANUNŢ DE PARTICIPARE în atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Oraşului Pecica pe anul 2018 în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 – Anunt de participare 2018

Program anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Pecica pe anul 2018, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 – Program anual finantari nerambursabile 2018

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă alocate din fonduri publice de la bugetul local, pentru activități nonprofit de interes general  – Raport anual 2017

 

Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Pecica alocate pentru activități nonprofit de interes local:

Ghidul solicitantului Domeniul_CULTE.doc

Ghidul solicitantului Domeniul EDUCAȚIE TINERET MEDIU CULTURA.doc

Ghidul solicitantului Domeniul_SOCIAL.doc

Ghidul solicitantului Domeniul_SPORT.doc

Metodologia Generala.doc