Comunicări Impozite și Taxe

ANUNT INDIVIDUAL LELIK MIHAI 12.03.2020

Anunt colectiv 09.03.2020

ANUNT INDIVIDUAL ANGHEL VIOREL 26.02.2020

ANUNT INDIVIDUAL LELIK MIHAI 17.02.2020

 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE:

Anexa_Model_2016_ITL 001 – cladiri_rezidentiale-nerez-mixt_PF-1
Anexa_Model_2016_ITL 001 – cladiri_rezidentiale-nerez-mixt_PF-1_DETALIAT
Anexa_1_Model_2016_ITL – Regim_special_-_001-1
Anexa_2_Model_2016_ITL – 002_Decl-cladiri_rezidentiale-nerez-mixt_PJ-1
Anexa_3_Model_2016_ITL – 003_Declar_Teren-PF-1
Anexa_4_Model_2016_ITL – 004_Declar_Teren-PJ-1
Anexa_5_Model_2016_ITL – 005_Decl-auto_-PF-PJ-1
Anexa_6_Model_2016_ITL – 006_Decl-auto-Peste_12_Tone_-PF-PJ-1
Anexa_7_Model_2016_ITL – 007_Decl-barci_-PF-PJ-1
Anexa_9_Model_2016_ITL – 009_Decizie_Impunere_PJ-1
Anexa_8_Model_2016_ITL – 008_Decizie_Impunere_PF-1
Anexa_10_Model_2016_ITL – 010_Cerere-Certif-PF-1
Anexa_11_Model_2016_ITL – 011_Certificat-PF-1
Anexa_13_Model_2016_ITL – 013_Certificat-PJ-1
Anexa_12_Model_2016_ITL – 012_Cerere_Certificat-PJ
Anexa_14_Model_2016_ITL – 014_Declar_Deciz_Reclama_Publ
Anexa_15_Model_2016_ITL – 015_Declar_Deciz_Afisaj

ITL_054_2016_Contract_de_instrainare – dobandire_a_unui_mijloc_de_transport . pdf
ITL_054_2016_Contract_de_instrainare – dobandire_a_unui_mijloc_de_transport . doc

 

CALENDARUL TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE

 

Conturi IBAN UAT Pecica

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PECICA DE APROBARE A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE:

Hotărârea Consiliului Local nr. 146/23.12.2013 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 126/28.11.2014 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2015

Hotărârea Consiliului Local nr. 144/10.11.2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.12.2016 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 184/14.12.2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 186/27.12.2018 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019

Hotărârea Consiliului Local nr._168/16.12.2019_privind stabilirea şi aprobarea impozitelor si_taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru_anul 2020

***

Hotărârea Consiliului Local nr. 47/16.05.2007 privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în extravilan;  privind stabilirea zonelor la nivelul UAT PECICA ,  există un singur extravilan pentru teritoriu – administrativ al oraşului Pecica, pentru  localitatea Pecica (oraş) şi satele aparţinătoare Turnu, Sederhat şi Bodrogul Vechi pentru calculul impozitului pe teren amplasat în extravilan se încadrează în rangul III.

 Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 21.11.2016, privind actualizarea zonării localității Pecica și a satelor aparținătoare în intravilanul localității,

cu modificările și completările ulterioare aduse prin: 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 22.11.2018, privind modificarea anexei din HCL nr. 157 din 21.11.2016, privind actualizarea zonării localității Pecica și a satelor aparținătoare în intravilanul localității.

Hotărârea Consiliului Local nr 158/21.11.2016, privind actualizarea Nomenclatorului străzilor Orașului Pecica și a satelor aparținătoare;

 Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 22.04.2017, privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Pentru anul 2018, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată nu se indexează, acestea rămânând la nivelul celor prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, rata inflației pentru anul 2016 fiind de -1,5, conform adresei Institutului Național de Statistică nr.1585/13.02.2017, postată pe site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;  >http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html.

 Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 12.03.2018, privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019. Pentru anul 2019, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata inflației de 1,3%. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2017 este de 1,3%. Nivelul inflației este comunicat de către Institutul Național de Statistică prin adresa nr.9954/29.01.2018.

Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.03.2019, privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020. Pentru anul 2020, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata inflației de 4,6%. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2018 este de 4,6%.

Hotărârea Consiliului Local nr. 155/21.11.2016 privind aprobarea regulamentului privind condițiile de supraimpozitare a clădirilor din intravilanul orașului Pecica care nu sunt întreținute.

Hotărârea Consiliului Local nr. 71/27.04.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pe teritoriul administrativ al U.A.T. Pecica  și aprobarea Regulamentului  de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare începând cu 01.05.2018, pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare, persoane fizice, persoane fizice autorizate și asimilate acestora și pentru persoanele juridice care nu au încheiat, refuză să încheie contractul de salubrizare cu operatorul serviciului.

Hotărârea Consiliului Local nr. 174/22.11.2018 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării în U.A.T. Pecica ;

 

ANUNȚURI:

ANUNT COLECTIV 11.12.2019

Anunt colectiv 19.11.2019 – 1 – 48

Anunt colectiv 19.11.2019 – 49 – 95

Anunt colectiv 19.11.2019 – 96 – 119

Anunt colectiv 19.11.2019

Anunt individual 19.11.2019

ANUNT INDIVIDUAL BIZGAN GIGEL 07.11.2019

ANUNT INDIVIDUAL CIRPACI DANIEL 04.11.2019

Anunt colectiv 15.10.2019

Anunt colectiv 14.10.2019

ANUNT INDIVIDUAL POP ANCA CRISTINA 23.08.2019

PV Anunt Individual 28.05.2019

ANUNT INDIVIDUAL ANGHEL BIANCO ABEL-23.05.2019

ANUNT INDIVIDUAL STOCKER RICHARD DIN 16.05.2019

Anunt colectiv 09.05.2019

ANUNT COLECTIV AVRAM MARIA SI SALAMON TEREZ NR.25357 DIN 08.05.2019

ANUNT INDIVIDUAL VUSDEA IOAN 05.04.2019

ANUNT INDIVIDUAL TURCANU GHEORGHE din 02.04.2019

ANUNT INDIVIDUAL COVACI CONSTANTIN 26.03.2019

ANUNT INDIVIDUAL SZEGEDA ILIE STEFAN CLAUDIU- 12.03.2019

ANUNT INDIVIDUAL SZEGEDA ILIE STEFAN CLAUDIU- 12.03.2019

ANUNT INDIVIDUAL COVACI CONSTANTIN-27.02.2019

Anunţ colectiv din 25 februarie 2019

Anunt individual SC CAPITAL TRADE POINT SRL 

ANUNT INDIVIDUAL ANDREI RADU-23.01.2019

Anunt individual Tiber Tobaco SRL

ANUNT INDIVIDUAL VOICU IOAN-08.01.2019

ANUNT INDIVIDUAL CIRPACI ION-07.01.2019

ANUNT COLECTIV ANDREI RADU si VOICU IOAN 10.12.2018

ANUNT INDIVIDUAL TOMA PETRU 27.11.2018

ANUNT INDIVIDUAL TOMA PETRU 31.10.2018

Anunţ colectiv din 30 octombrie 2018

ANUNT INDIVIDUAL VASTAG STEFAN MARCEL

Anunţ colectiv din 18 octombrie 2018

Anunţ colectiv din 17 octombrie 2018

ANUNT COLECTIV din 29.08.2018

ANUNT INDIVIDUAL – PANTOVICI LUCIAN ALEXANDRU DIN 29.08.2018

ANUNT INDIVIDUAL PANTOVICI LUCIAN ALEXANDRU DATA 27.07.2018

ANUNT INDIVIDUAL TUGUI MARIUS DUMITRU 11.07.2018

ANUNT INDIVIDUAL BERCEA MANUEL – 27.06.2018

ANUNT INDIVIDUAL HARAGA FLORIN-19.06.2018

Anunt TOTH ILIE – 11 06 2018

ANUNT INDIVIDUAL -TUGUI MARIUS DUMITRU 11.06.2018

ANUNT INDIVIDUAL COVACI CONSTANTIN 30.05.2018

Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate – SA TIMPURI NOI

Anunţ colectiv 7 mai 2018 – ANUNT COLECTIV COVACI CONSTANTIN SI FARCAS VASILE 07.05.2018

Anunţ individual 4 aprilie 2018 – Anunt Falcusan Lucian

Anunţ colectiv 1 martie 2018 – Anunt colectiv 17788

Anunţ individual 2 februarie 2018 – SZVATICSEK EUGEN ANUNT INDIVIDUAL 02.02.2018

Anunț colectiv  8 ianuarie 2018 – ANUNT COLECTIV 08.01 SZVATICSEK SI BANATAN