Anunturi

Anunţ depunere solicitare acord de mediu pentru proiectul „Extindere reţea de apă Parc Pecica” 

Anunţ licitaţie publică pentru vânzarea de loturi de teren intravilan, destinate construirii de locuinţe – Anunt licitatie cartier

Anunţ licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor de depozitare din zona Juncanu – Licitatie spatii depozitare in zona Juncanu

Anunţ licitaţie publică pentru vânzarea de loturi de teren intravilan, destinate construirii de locuinţe – Loturi teren cartier Europa

Anunţ licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor de depozitare din zona Juncanu – Depozitare Juncanu

Anunţ licitaţie publică pentru vânzarea de loturi de teren intravilan, destinate construirii de locuinţe – Licitatie cartier

Anunţ licitaţie închiriere imobil – Anunt inchiriere

Anunţ licitaţie vânzare loturi de teren locuinţă – ANUNŢ LOTURI TEREN_CARTIER EUROPA_31.01

Anunţ licitaţie publică închiriere teren imobil intravilan – ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ IMOBIL CF 313629_STR.602,Nr.58-U.M

Anunţ licitaţie vânzare loturi de teren intravilan – Anunt loturi de teren

Anunţ licitaţie vânzare teren – Anunt licitatie teren 16.02

Informare Serviciul Agricol – ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci – AJUTOR DE MINIMIS

Anunț licitație publică vânzare bivoli – Anunt bivoli 19 01 2018

Anunț licitație publică vânzare loturi de teren intravilan – Anunt licitatie teren 19 01 2018

Modalități de contestare a deciziei autorităților sau a instituției publice conform art. 5, aliniatul 1, litera I din Legea 544