Formulare Utile

Listă cuprinzând categorii de documente produse și/sau gestionate potrivit Legii 544:

 

ANEXE LEGEA 544 din 2001, actualizată:

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Funcționar responsabil cu difuzarea relațiilor de interes public: Consilier Edina KRISTOF

 

URBANISM:

Anexa 9 adeverinta ISC

Anunt finalizare ISC

Anunturi, comunicare panou

Autorizatii octombrie 2018

Cerere AC

Cerere CU nou

Cerere interventie ISC

Cerere pentru elib autorizatiei pentru racoduri si bransamente

Cerere prelungire AC

Cerere prelungire CU

Certificat de nomenclatura stradala si adresa – MODEL

Contul taxa AC

Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate

Etape de urmat ISC

ITL 061-cerere adresa OCPI-

Notificare incepere lucrari-ISC-

 

0975_O_2068_MDRAP_Formulare_ITL_2016
HCL_144.2015_Impozite_si_Taxe_2016 (1)
0972_O_4087_MFP O 2069 MDRAP_formular_cladiri__ITL_001__2016

 

 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE:

Anexa_Model_2016_ITL 001 – cladiri_rezidentiale-nerez-mixt_PF-1
Anexa_Model_2016_ITL 001 – cladiri_rezidentiale-nerez-mixt_PF-1_DETALIAT
Anexa_1_Model_2016_ITL – Regim_special_-_001-1
Anexa_2_Model_2016_ITL – 002_Decl-cladiri_rezidentiale-nerez-mixt_PJ-1
Anexa_3_Model_2016_ITL – 003_Declar_Teren-PF-1
Anexa_4_Model_2016_ITL – 004_Declar_Teren-PJ-1
Anexa_5_Model_2016_ITL – 005_Decl-auto_-PF-PJ-1
Anexa_6_Model_2016_ITL – 006_Decl-auto-Peste_12_Tone_-PF-PJ-1
Anexa_7_Model_2016_ITL – 007_Decl-barci_-PF-PJ-1
Anexa_9_Model_2016_ITL – 009_Decizie_Impunere_PJ-1
Anexa_8_Model_2016_ITL – 008_Decizie_Impunere_PF-1
Anexa_10_Model_2016_ITL – 010_Cerere-Certif-PF-1
Anexa_11_Model_2016_ITL – 011_Certificat-PF-1
Anexa_13_Model_2016_ITL – 013_Certificat-PJ-1
Anexa_12_Model_2016_ITL – 012_Cerere_Certificat-PJ
Anexa_14_Model_2016_ITL – 014_Declar_Deciz_Reclama_Publ
Anexa_15_Model_2016_ITL – 015_Declar_Deciz_Afisaj

 

ITL_054_2016_Contract_de_instrainare – dobandire_a_unui_mijloc_de_transport . pdf
ITL_054_2016_Contract_de_instrainare – dobandire_a_unui_mijloc_de_transport . doc