În atenția tuturor operatorilor economici!

Potrivit adresei primite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad:

până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, conform articolului 30, aliniat 4 din Legea nr. 307 din 2006 cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiunea de minimum 2,5 centimetri, de culoare roșie, pe fundal alb:

„Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu.”

Nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare se sancționează cu amendă de la 2501 lei până la 5000 lei conform articolului 44, punctul 3, litera K din Legea nr. 307/2006.