În atenţia tuturor apicultorilor!

Urmare a modificării modului de identificare a stupinelor şi stupilor reglementate prin Ordinul 251/2017 vă informăm că toţi apicultorii care deţin stupine identificate cu cod de stupină atribuit de OJZ Arad au obligaţia să declare în fiecare an numărul de familii de albine cu care au intrat în iernat.

Până la data de 01.12.2019 să se depună declaraţia direct la Sediul OJZ Arad sau on-line la adresa de e-mail a instituţiei oarz.arad@anarz.eu, sau fax 0257/280447.

Apicultorii care nu depun declaraţia cu numărul de albine intrate la iernat nu mai pot beneficia în cursul anului 2020 de adeverinţe cu numărul de familii de albine deţinute în vederea accesării diferitelor forme de sprijin.

Apicultorii care nu deţin cod de stupină se pot adresa OJZ Arad în perioada 1 Aprilie – 31 Octombrie.

Persoană de contact – Ing.Hardut Rodica (tel: 0785298265).

Pentru modelul de declaraţie vă rugăm să vă adresaţi Primăriei UAT Pecica, Serviciului Registru Agricol şi Cadastru.