În atenţia fermierilor

Conform adresei nr.11232 a M.A.D.R şi adresa nr.19066/30.05.2018 a Direcţiei Agricole Arad că s-au eliberat autorizaţii temporare de 90 zile care expiră la data de 15.08.2018 pentru substanţele:

– NUPRID AL 600 FS

– MODESTO 480 FS.

Substanţele se folosesc pentru combaterea dăunătorilor de sol la culturile de rapiţă însămânţate în toamna anului 2018.

Fermierii au obligaţia de a anunţa primăria cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada de semănat a seminţelor tratate cu substanţele mai sus menţionate.

Este interzisă cererea de stocuri de produs/sămânţă tratată după data de 15.08.2018.

 

                Primar,                                                                      Şef Serviciu,   

            ANTAL PETRU                                                 Ing. MLADIN TEODORA