În atenţia crescătorilor de ovine

Urmare a adresei D.A.J Arad nr.3899/14.02.2019 – Direcţia pentru Agricultură a Jud.Arad

  

ANUNŢ

Către crescătorii de ovine privind aprobarea schemei „Ajutor de Minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”

– Înscrierea în program pentru anul 2019 va dura până în 28 martie inclusiv;

 Solicitanţii depun următoarele acte:

                   – cerere de înscriere în Program

                   – copie CI/BI al solicitantului persoană fizică

                   – copie certificat înregistrare ONRC – persoane juridice

                   – dovadă cont activ bancă/trezorerie

                   – declaraţie pe proprie răspundere conform Anexa 2

                   – document de la medicul veterinar care atestă că exploataţiile de ovine sunt înregistrate în RNE până la data depunerii cererii.

 Documentele se predau la D.A.J până în data de 28.03.2019 după următorul program:

– Luni-Joi între orele 08:30 – 17:00

– Vineri între orele 08:30 – 14:30

  

ŞEF SERVICIU,

ING.MLADIN TEODORA