În atenţia apicultorilor!

În baza adresei de la D.A.J Arad nr.23269 din 24.09.2019 înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.40415/26.09.2019 vă informăm că având în vedere Hotărârea nr.705/2019 privind aprobarea schemei de ,,Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol.

Beneficiarii prezentei schemei de ajutor de minimis sunt:

  1. a) apicultori, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza legii nr.145/2014 cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii.
  2. b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
  3. c) apicultori, persoane juridice precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis va fi în valoare de 20 lei/familia de albine.

              Documentele necesare pentru înscrierea în Program, în original(pentru autentificare) şi copie:

  1. a) BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau – după caz împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  2. b) atestat de producător;
  3. c) certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
  4. d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  5. e) documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea stupina.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Arad, strada Cloşca, nr.6A până la data de 31 octombrie 2019 după următorul program de lucru:

  • Luni – Joi, între orele 08:30 – 17:00;
  • Vineri, între orele 08:30 – 14:30.