Transparență decizională

Referat cu privire la cererea unică de plată pe suprafaţa de păşune – Referat suprafete agricole

Referat cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pecica numărul 61 din 2013 privind gospodărirea localităţii – Referat modificare HCL 61 din 2013

Raport anual privind situaţia gestionării bunurilor – Raport inventar 2018

Raport proiect Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Vizitare – Ferme de Bivoli – Raport regulament Ferma de Bivoli   +  Propunere Regulament Ferma de Bivoli

Raport casare – Referat casare Camin TurnuReferat casare Camin Turnu

Raport completare inventar bunuri Domeniu Public – Raport MODIF. poz. 135 MART

Raport completare inventar bunuri Domeniu Public – Raport completare inventar

Raport casare inventar 2017 – Raport casare

Raport actualizare Plan de analiză şi acoperire a riscurilor al localităţii Pecica – Raport 20 02 2018

Raport anual privind situația gestionării bunurilor conform art. 119-124 din Legea 215/2001 – Raport anual bunuri

Raport de reevaluare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Pecica – Raport reevaluare patrimoniu

Referat valorificare bivoli – Referat bivoli

Raport de modificare inventar bunuri publice – Raport modificare inventar

Proces verbal dezbatere actualizare Plan Urbanistic General UAT Pecica – Actualizare PUG