Transparență decizională

Proiectul bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre- Impozite și taxe locale 2020

Anexa HCL_000_2019_Impozite_pentru_2020_FINAL_aprobat_1

Anexă proiect-Studiu de fundamentare Statia de Sortare Arad (1)

Raport privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ  – Raport reorganizare CCC

Raport  privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2018 – Raport primar

Proiectul Bugetului oraşului Pecica pe anul 2019 – Proiect Buget Local 2019Proiect Buget Venituri Proprii

Raport privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii totale pentru proiect „Consolidare, reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Turnu şi amenajare curte” – Raport privind modificarea valorii totale Camin cultural Turnu

Raport de evaluare a implementării Legii 544 din 2001 în cadrul UAT Oraş Pecica + Raport periodic Legea 52 din 2003 – Raport implementare Legea 544

Referat cu privire la cererea unică de plată pe suprafaţa de păşune – Referat suprafete agricole

Referat cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pecica numărul 61 din 2013 privind gospodărirea localităţii – Referat modificare HCL 61 din 2013

Raport anual privind situaţia gestionării bunurilor – Raport inventar 2018

Raport proiect Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Vizitare – Ferme de Bivoli – Raport regulament Ferma de Bivoli   +  Propunere Regulament Ferma de Bivoli

Raport casare – Referat casare Camin TurnuReferat casare Camin Turnu

Raport completare inventar bunuri Domeniu Public – Raport MODIF. poz. 135 MART

Raport completare inventar bunuri Domeniu Public – Raport completare inventar

Raport casare inventar 2017 – Raport casare

Raport actualizare Plan de analiză şi acoperire a riscurilor al localităţii Pecica – Raport 20 02 2018

Raport anual privind situația gestionării bunurilor conform art. 119-124 din Legea 215/2001 – Raport anual bunuri

Raport de reevaluare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Pecica – Raport reevaluare patrimoniu

Referat valorificare bivoli – Referat bivoli

Raport de modificare inventar bunuri publice – Raport modificare inventar

Proces verbal dezbatere actualizare Plan Urbanistic General UAT Pecica – Actualizare PUG