Transparență decizională

Hotărârea nr. 4 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din data de 19 mai 2020 – HCLSU nr. 4

Hotărârea nr. 3 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din data de 28 aprilie 2020 – HCLSU nr. 3

Hotărârea nr. 2 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență din data de 22 aprilie 2020 –  H 2 CLSU

Planul de analiză și acoperire a riscurilor – PAAR 2020

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2019 – Raport primar 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021

Anexă proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021

Dezbatere publică despre Proiectul de Hotărâre privind modelul de steag al U.A.T. Oraș Pecica – Minuta dezbatere steag

Raport anual privind situația gestionării bunurilor conform ordonanţei de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ art 289alin. (1) – Raport anual bunuri

Raport de evaluare a implementării Legii 544 din 2001 în cadrul UAT Oraş Pecica – L544

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019 – 2019-Lg.52

Raport anual finantare nerambursabila 2019

Proiectul bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre- Impozite și taxe locale 2020

Anexa HCL_000_2019_Impozite_pentru_2020_FINAL_aprobat_1

Anexă proiect-Studiu de fundamentare Statia de Sortare Arad (1)

Raport privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ  – Raport reorganizare CCC

Raport  privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2018 – Raport primar

Proiectul Bugetului oraşului Pecica pe anul 2019 – Proiect Buget Local 2019Proiect Buget Venituri Proprii

Raport privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii totale pentru proiect „Consolidare, reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Turnu şi amenajare curte” – Raport privind modificarea valorii totale Camin cultural Turnu

Raport de evaluare a implementării Legii 544 din 2001 în cadrul UAT Oraş Pecica + Raport periodic Legea 52 din 2003 – Raport implementare Legea 544

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018 – 2018-Lg.52 2019-Lg.52

Referat cu privire la cererea unică de plată pe suprafaţa de păşune – Referat suprafete agricole

Referat cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pecica numărul 61 din 2013 privind gospodărirea localităţii – Referat modificare HCL 61 din 2013

Raport anual privind situaţia gestionării bunurilor – Raport inventar 2018

Raport proiect Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Vizitare – Ferme de Bivoli – Raport regulament Ferma de Bivoli   +  Propunere Regulament Ferma de Bivoli

Raport casare – Referat casare Camin TurnuReferat casare Camin Turnu

Raport completare inventar bunuri Domeniu Public – Raport MODIF. poz. 135 MART

Raport completare inventar bunuri Domeniu Public – Raport completare inventar

Raport casare inventar 2017 – Raport casare

Raport actualizare Plan de analiză şi acoperire a riscurilor al localităţii Pecica – Raport 20 02 2018

Raport anual privind situația gestionării bunurilor conform art. 119-124 din Legea 215/2001 – Raport anual bunuri

Raport de reevaluare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Pecica – Raport reevaluare patrimoniu

Referat valorificare bivoli – Referat bivoli

Raport de modificare inventar bunuri publice – Raport modificare inventar

Proces verbal dezbatere actualizare Plan Urbanistic General UAT Pecica – Actualizare PUG