Proiecte de hotărâre

            2018

         MARTIE

Proiect – ORDINE DE ZI – 12.03.2018 – șed.ordinară

Proces-verbal șed. 19.02.2018

Nivelul impozitelor 2019

Plan analiză și risc

PLAN ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE RISCURI 2018

Plan acțiune As.Socială

Anexă Plan acțiune As.Socială

Raport gestionare bunuri 2017

Rectificare prin diminuare

Reprezentant AGA SC Compania de Apă Arad S.A

Completare anexă HCL 20 din 2016

Raport privind completarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020

Trecerea_în_dom._privat_imobil

Proiect Căminul cultural Turnu

Proiect – S.F. actualizat și ind. teh.ec Proiect….parcuri publice

Proiect – ORDINE DE ZI  27.03.2018 – șed.extraordinară

Invitație-27.03.2018-Meghivo Helyi Tanacs

Proces-verbal șed. 12.03.2018

Proiect vânzare prin licitație publică

Vânzare directă

Rectificare buget

Proiect hotarare transformare posture

            APRILIE

Proiect – ORDINE DE ZI – 13.04.2018 – șed.ordinară

Invitație- Meghivo Helyi Tanacs –  13.04.2018

Revocare HCL nr.49 din 27.03.2018

Proiect modificare Contract delegare ADISIGD Arad

Subvenție APIA

Proiect – P.O.I.M

Proiect – ORDINE DE ZI – 27.04.2018 – șed.extraordinară

Proiect de hotarare aprobare conditii de organizare și desfășurare concurs Poliția Locală Pecica

REGULAMENT-PUBLICITATE-2018

PROIECT -INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV U.A.T.PECICA ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE ȘI APLICARE TAXĂ SPECIALĂ DE SALUBRIZARE ÎNCEPÂND CU  01.05.2018.

Rectificare – C.F.300675 Pecica

Proiect – Alipire_imobile

Proiect -CONTUL_DE_EXECUȚIE_2017

Proiect – Execuția bugetelor trim. I 2018

Proiect – Distincția ”Rădăcini pecicane” – ” Zilele orașului Pecica 2018”

Prezentare – Raport  Contracte finanțare nerambursabilă – sesiunea I 2018

                    MAI

Invitație C.L.P.18.05.2018

Meghivo Helyi Tanacs 18.05.2018

Proces-verbal șed. 27.04.2018

Modificare AC si statut ADI Apă canalizare 2018

Proiect de hotarare aprobare conditii organizare concurs Poliția Locală

Casarea mijl.fixe și ob. inventar

Rectificare buget

Proiect hotarare transformare posturi

Cumpărare_imobil

Demisie consilier local

Validare cons.local

               IUNIE

Invitație

Proiect dezmembrare C.F. nr.304510 Pecica

Rectificare buget

PROGRAM DE INVESTITII-14.06.2018

Aprobare P.U.Z.

Încetare contract concesiune

R.O.F.Centrul de vizitare-Ferma de bivoli

Proiect ADIACJA- aprobare actualizare REG

Demisie cons.local Chira Claudiu

Regulament publicitate

Anexă – REGULAMENT-PUBLICITATE-PECICA-2018

            IULIE

Modificare anexa nr. 7 la HCL. nr. 26 din 2018

Anexa 7-H.C.L. 26 DIN 2018- modificată

Proiect dezmembrare C.F. nr. 304821 Pecica

Titluri și distincții – Praznicul de Pită nouă 2018