Proiecte de hotărâre

IANUARIE 2020

Modificare Contract gestiune ADITPA

Modificare Act Constitutiv și Statut ADITPA

Proiect Plan anual de acțiuni D.A.S.Pecica 2020

Anexă- Plan de actiune DAS – propuneri 2020

Proiect Plan de acțiuni Aj. social – 2020

Anexa-nr.1-PLAN-DE-ACTIUNI-AJ.social 2020

Achiziție produse pentru școli

Modificare încadrare S.V.S.U.Pecica

ADI Apă canalizare Arad-Modificare Contract Delegare Gestiune

Proiect-Cotizație 2019 ADISIG Deșeuri Arad

Organizare rețea școlară 2020-2021

ANEXA RETEA SCOLARA 2020-2021

ORDINE DE ZI ședință ordinară 28.01.2020

Anunț dezbatere Buget 2020

Salarii 2020

Anexa 1 salarii ianuarie 2020

Anexa 2 salarii ianuarie 2020

Anexa 3 salarii ianuarie 2020

P.H. Preluare bunuri Compania de apă Arad

Anexă-COMP. APA Pecica 2020 PREDARE PRIMIRE

Proiect Buget Serv.gosp.comunală Pecica

Anexă- Proiect Buget 2020_Serv Gospodarire Comunala Salubrizare

Proiect Dare în adm. bunuri către Serv.gosp.comunală

Proiect Tarife Serv.gosp.comunală

Anexă-TARIFE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE DIN ORAȘUL PECICA

Proiect Program unitar combatere vectori

Anexă – Program Unitar acțiune

Model steagul orașului Pecica

RAPORT steagul orasului + Anexa 1, 2

FEBRUARIE 2020

Înscriere Drept servitute

ORDINE DE ZI 18.02.2020

Stat de funcții

Vânzare teren

MARTIE 2020

P.H. Ajustare Tarife ADISIGD Arad

Anexă ajustare tarife ADISIGD Arad

Proiect H C L indexare impozite taxe locale 2020 pentru 2021

Anexa hcl indexare impozite taxe locale 2020 pentru 2021 – Pecica

Raport_comisie_buget-2019

Raport_comisie_cultură_2019

Raport_comisie_urbanism_2019

Raport primar 2019

Rap.activ.2019 Băguț Ciprian

Raport cons, local Chifor Vasile 2019

Raport Consilier Bartok Andras 2019

Raport Consilier Cardoș Ovidiu 2019

Raport Consilier Danicsko Marinela 2019

Raport Consilier Demeter Nicolae 2019

Raport Consilier Dragoș Dorel 2019

Raport Consilier Goldea Daniel 2019

Raport Consilier Irean Lunița 2019

Raport Consilier Iuga Claudiu 2019

Raport Consilier Mocanu Ioan Lucian 2019

Raport Consilier Puta Sabin Dorin 2019

Raport Consilier Selegean Traian 2019

Raport Consilier Suciu Adrian 2019

Raport Consilier Suli Iuliana 2019

Raport Consilier Zagoni Szabo Andrei 2019

Raport viceprimar 2019

APRILIE 2020

P.H. ORDINE DE ZI 16.04.2020

Proiect completare tarife salubrizare zone verzi Pecica

Raport completare tarife salubrizare zonă verde Pecica

Actualizare PAAR 2020

Anexă actualizare PAAR 2020

Însușire P.U.Z. Zonă depozitare, servicii și parcare Pecica

Însușire P.U.Z. Extindere zonă industrie nepoluantă…..Pecica

Însușire P.U.Z. Fermă suine Pecica

Corectare denumire obiectiv investițional Pecica

Actualizare tarife Serv.salubrizare Pecica

Actualizare tarife Ser. salubrizare Pecica

MAI 2020

ORDINE DE ZI 19.05.2020

P.H. P.V. 16.04.2020

Proces-verbal șed. 16.04.2020

Finanțare rambursabilă Serv.Gosp.Com. și Salubrizare Pecica

Evaluare proiecte sport sesiunea I 2020

Cont anual de execuție 2019

Rectificare buget 2020

Metodologie bonă

Mandat special în AGA Compania de Apă

Modificare D.A.L.I. Pecica, str.1, nr.220

Raport S.V.S.U. sem II 2019

Aprobare P.U.Z. Extindere zonă industrie nepoluantă……

C.F.nou DE 1123

C.F.nou DE 989

C.F.nou DE 994

Acord înființare S.A

Valoare investiție Cămin cultural Turnu

Alegere preşedinte de şedinţă

IUNIE 2020

Proiect ORDINE DE ZI 17.06.2020

P.H. P.V. 19.05.2020

Modificare anexă nr.1 la H.C.L. 171 din 2019

Plan anual de acțiuni D.A.S. Pecica 2020

Validare mandat consilier local

Revocare H.C.L. Pecica nr. 18 din 28.01.2020

Prelungire termen contracte inchiriere

Demisie consilier local

Aprobare P.U.Z. Fermă creștere suine

Dare în adm. bunuri către Serv.gosp.com.și salubrizare Pecica

Vânzare teren intravilan cu casă Turnu, str.10, nr.165

Documentație vânzare imobil Turnu, str.10, nr.165

Evaluare proiecte sport sesiunea I 2020

Prelungire termen contracte inchiriere

Revocare H.C.L. Pecica nr. 18 din 28.01.2020

Validare mandat consilier local

IULIE 2020

Aprobare Plan tarifar ADISIGD Arad

Modificare Statut ADISIGD Arad

Aprobare P.V. 17.06.2020

Proces-verbal șed. 17.06.2020

Modificare tarife colectare deșeuri

Aprobare P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și parcare”

Schimb locuință bloc A.N.L. Pecica

Rectificare suprafață C.F. 313884 Pecica

C.F. nou Turnu FN, top.109, 110

Destinație teren C.F. nr. 300675 Pecica

Modificare categorie încadrare S.V.S.U.Pecica

Anexa 1- Regulament S.V.S.U.Pecica

Anexa 2 – Organigrama _S.V.S.U. Pecica

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRIE 2019

Proiect de hotărâre-Comisie Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Pecica

Anexe Proiect de hotărâre-Comisie Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Proiect de hotărâre-mandat ADI Transport Public Arad

Act adițional 6-2019 la Actul constitutiv-ADITPA Anexă la Proiect HCL mandat special acceptare noi membrii ADITPA

 Act adițional 6-2019 la Statutul-ADITPA Anexă la Proiect HCL mandat special acceptare noi membrii ADITPA-1

Modificare Contract delegare gestiune ADI Transport

Participare proiect Sistem de producere și distribuție a energiei termice utilizând energie geotermală

ADI DEȘEURI- Regulament salubrizare 2020 

Închiriere imobil licitație publică

Documentatie atribuire imobil

Model-Contract de închiriere

Modificare inventar domeniul public Pecica

Ordine de zi ședință ordinară 16.12.2019

ORDINE DE ZI 24.12.2019

 

 

NOIEMBRIE 2019

Proiect de hotărâre -Intenție aderare la A.D.I. Transport Public Local Arad

Proiect de hotărâre aderare A.D.I. Trasnport Public Local Arad

Proiect de hotărâre privind transmitere obiectiv de investiții

Proiect de hotărâre- Impozite și taxe locale 2020

Anexa HCL_000_2019_Impozite_pentru_2020_FINAL_aprobat_1

Anunț dezb.pb.impozite și taxe 2020

Raport de specialitate ITL 2019 pentru 2020

Expunere de motive Primar ITL 2019 pentru 2020

Dispoziţie convocare șed.ordinară 25.11.2019

ORDINE DE ZI 25.11.2019

Mandatare reprezentant în AGA SC C.Apă Arad S.A.

Schimbare denumire Serviciul salubrizare Pecica

DARE IN ADMINISTRARE DERATIZARE

Actualizare Deviz Liceu str.2, nr.37 Pecica

Anexa P.H. Deviz general Liceu Pecica

Solicitare către C.J.Arad

Anexă la Proiect……solicitare la C.J.Arad

Interes public-utilizare energie termală

Mandatare ADI Transport Public Arad

ORDINE DE ZI ședință extraordinară 29.11.2019

 

 

OCTOMBRIE 2019

Proiect Baza sportivă TIP 1 Pecica

Actualizare proiect Parcuri Publice

Proiect -ORDINE DE ZI Ședință extraordinară 03.10.2019

Actualizare proiect parcuri publice Pecica

Ordine de zi – Napirend október 3. rendkívül ülés 

Proiect -ORDINE DE ZI șed. ordinară 10.10.2019

Proiect de hotărâre Studiu fundamentare Stație Sortare Arad

Proiect -Ordine de zi șed.extraordinară 29.10.2019

Revocare HCL nr. 120 din 03.10.2019

Proiect Baza sportivă Tip 1 Pecica

 

 

SEPTEMBRIE  2019

Proiect de hotărâre-Studiu de fundamentare

Anexă proiect-Studiu de fundamentare Statia de Sortare Arad (1)

Proiect de hotărâre ADIACJA-Act adițional nr.9 din 2019

Anexa nr.1-Act adț.nr.9 din 2019

Anexa nr.2 -Act adț.nr.9 din 2019

Proiect ordine de zi 20.09.2019

Ordine de zi – Napirend szeptember 20. rendes ules

 

AUGUST 2019

Dispoziție convocare șed.extraordinară 19.08.2019

Napirend rendkivuli ules – 2019.08.19

Proiect Strategie iluminat public 2019-2025

Anexă Proiect Strategie-iluminat-public

Proiect Strategie salubrizare 

Anexă Proiect Strategie salubrizare

Proiect modificare CDG Apă Canalizare-act.adț.nr.13

Proiect de hotărâre Înființare Serv. Salubrizare Pecica

Anexă nr.1,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Proiect Înființare Serv.Salubrizare Pecica

Anexa nr. 2 Proiect Înființare Serv.salubrizare Pecica

Anexa nr. 3 Proiect Înființare Serv. salubrizare Pecica

Proiect cost serviciul de copiere

 

IULIE 2019

Dispoziţie 29.07.2019

Proiect -ORDINE DE ZI 29.07.2019

Proiect nr.83-P.V. 25.06.2019

Proiect 84- Validare mandat cons.local

Proiect 85-Schimb locuință A.N.L

Proiect 86 Act adț.nr.12 Compania de Apă Arad

Proiect 87 Titluri și distincții Praznic 2019

Proiect 88- Dezmembrare

Proiect 89-Alipire DE 700

Proiect 90-Alipire

Proiect 91 Alegere preşedinte de şedinţă

Proiect 92 Execuția bugetelor trim.II 2019

Proiect 93-Rectificare buget local 2019

Proiect 94 Diminuare suprafață

Proiect 95 Modificare HCL Pecica nr.189 din 2018

Proiect 96 Actualizare Deviz Liceu Pecica

Proiect 97 Actualizare Deviz Grădiniță 4 grupe Pecica

Ordine de zi 29.07.2019

Napirend 2019 07 29

 

IUNIE 2019

Proces-verbal șed. 28.05.2019

Închiriere imobil

Caiet de sarcini închiriere imobil teren intravilan cu construcție

Casare bunuri mijl. fixe

Mandatare reprezentant AGA Comp. Apă Arad

Modificare inventar Compania de apă și canalizare

Rectificare buget

Caiet sarcini închi.dom.pb

 

MAI 2019

Invitație șed.28.05.2019

Raport S.V.S.U. Pecica sem.II 2018

Reorganizare Consiliul Comunitar Consultativ

Mandatare reprezentant Cons.local în AGA SC Compania de Apă Arad

Aprobare CONTUL_DE_EXECUȚIE_2018

02_Bug_02_V

03_Bug_02_CH

08_Bug_10_V

09_Bug_10_CH

10_Bug_02_V_SF

11_Bug_02_CH_SF

12_Bug_10_V_SF

13_Bug_10_CH_SF

14_Bug_02_V_SD

15_Bug_02_CH_SD

Proiect Serviciul de iluminat public

Anexa 1-Regulament Serv.iluminat public

Anexa 2-Caiet de sarcini iluminat public

Anexa 4- Fișa de date

Reactualizare comisie sp. de inventariere bn. dom. public

Insusire PUZ și RLU

Ajutor de urgență Secianschi

Evaluare proiecte sport

Anexă proiect hotărâre ev.pr.sport

Contribuție economie circulară

 

 

APRILIE 2019

Modificare ghid solicitant- domeniul sport

Modificare Ghidul solicitantului -finanțare activități sport

Raport viceprimar 2018

Anunt dezbatere publica buget general consolidate Consiliul local Pecica 2019

Aprobare Buget 2019

Raport contracte fin.nerambursabilă

Încheiere acord înfrățire între orașul Pecica și orașul Zahony

Organizare rețea școlară 2019-2020

Anexă Rețea școlară 2019-2020

Demisie cons.local Chevereșan Anca-Emanuela

Completare H.C.L.nr.85 din 2014-Regulament acordare distincții și titluri de excelență

Anexă H.C.L. 85 din 2014 – Regulament titluri și distincții

Mandatare reprezentant C.L.Pecica în AGA Apă Canalizare Arad

Proiect- ADIACJA Arad-Act adițional nr.8 din 2019

Utilizare excedent buget local 2018

Aprobare Studiu de oportunitate

Revocare HCL nr. 177 din 22.11.2018

 

MARTIE 2019

ORDINE DE ZI 28.03.2019

Modificare și completare H.C.L. Pecica nr.61 din 2013

Proiect subvenție APIA 2019

Plan analiză și risc Pecica-anul 2019

Anexă Proiect Plan analiză și risc Pecica 2019

Indexare impozite și taxe locale 2020-rata inflației

Modificare anexa 2 la HCL nr. 94 din 2015

Anexa 2 la HCL nr. 94 din 2015

Listă priorități A.N.L. 2019

Anexă listă priorități A.N.L.2019

Casarea mijl.fixe și ob. inventar 2018

Aprobare Stat de funcții

PROIECT-Raport activitate consilieri locali 2018

Rap.activ.2018 cons.Băguț Ciprian

Raport activ. 2018 cons. Iuga Claudiu

Raport activ. 2018 cons. Bartok Andras

Raport activ. 2018 cons. Chifor Vasile

Raport activ. 2018 cons. Danicsko Marinela

Raport activ. 2018 cons. Demeter Nicolae

Raport activ. 2018 cons. Dragoș Dorel

Raport activ. 2018 cons. Goldea Dorel

Raport activ. 2018 cons. Irean Lunița

Raport activ. 2018 cons. Mocanu Ioan Lucian

Raport activ. 2018 cons. Puta Sabin Dorin

Raport activ. 2018 cons. Selegean Traian

Raport activ. 2018 cons. Suciu Adrian

Raport activ. 2018 cons. Suli Iuliana

Raport activ. 2018 cons. Zagoni Szabo Andrei

Raport activ. Chevereșan Anca Cons. local 2018

Actualizare Deviz general proiect Căminul cultural Turnu

Organizare rețea școlară 2019-2020

Proiect de hot. alegere președinte de ședință

 

FEBRUARIE 2019

Ordine de zi ședință februarie 2019

Raport_comisie_urbanism_2018

Raport_comisie_buget-2018

Raport_comisie_cultură_2018

Cotizație ADI Deșeuri 2019

Reziliere contract închiriere sediu UDMR

Proiect Plan de acțiuni S.P.A.S. 2019

Anexă Plan 2019 S.P.A.S.

Raport gestionare bunuri 2018

Sediu filială locală UDMR Pecica

Proces-verbal șed. 29.01.2019

ORDINE DE ZI ședință 15.02.2019

Aprobare P.U.Z.”Zonă unități agricole-parțial servicii și comerț”extravilan Pecica, județul Arad

Actualizare S.F. ”Extindere iluminat public în orașul Pecica și satele apaținătoare

Aprobare proiect Iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare

Proces-verbal șed. 15.02.2019

INVITATIE șed. C.L.P.20.02.2019

ORDINE DE ZI 20.02.2019

P.V. 15.02.2019

Împuternicire primar-contract mediere

ORDINE DE ZI 28.02.2019

P.V.20.02.2019

Proiect hot.- Reactualizare deviz general ” Construire, extindere… Șc. gim. nr.2 Pecica

Proiect hot.- Reactualizare deviz general ” Extindere Liceu Pecica…..

Proiect hot.- Reactualizare deviz general ”Modernizare străzi în orașul Pecica”

Proiect hot.-Reactualizare deviz general ” Grădiniță de 4 grupe Pecica

 

IANUARIE 2019

ORDINE DE ZI  09.01.2019

Proiect P.V. 27.12.2018

Proiect închidere exerciţiu bugetar 2018

Plan de acțiuni 2019

Anexă Plan acțiuni 2019

ORDINE DE ZI 29.01.2019

P.V. 09.01.2019

Proiect-Actualizare Comisie socială A.N.L.

Salarii 2019

Modificare SF ”Extindere iluminat public orașul Pecica și satele aparținătoare”

 

 

***

 

MARTIE  2018

Proiect – ORDINE DE ZI – 12.03.2018 – șed.ordinară

Proces-verbal șed. 19.02.2018

Nivelul impozitelor 2019

Plan analiză și risc

PLAN ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE RISCURI 2018

Plan acțiune As.Socială

Anexă Plan acțiune As.Socială

Raport gestionare bunuri 2017

Rectificare prin diminuare

Reprezentant AGA SC Compania de Apă Arad S.A

Completare anexă HCL 20 din 2016

Raport privind completarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020

Trecerea_în_dom._privat_imobil

Proiect Căminul cultural Turnu

Proiect – S.F. actualizat și ind. teh.ec Proiect….parcuri publice

Proiect – ORDINE DE ZI  27.03.2018 – șed.extraordinară

Invitație-27.03.2018-Meghivo Helyi Tanacs

Proces-verbal șed. 12.03.2018

Proiect vânzare prin licitație publică

Vânzare directă

Rectificare buget

Proiect hotarare transformare posture

            APRILIE 2018

Proiect – ORDINE DE ZI – 13.04.2018 – șed.ordinară

Invitație- Meghivo Helyi Tanacs –  13.04.2018

Revocare HCL nr.49 din 27.03.2018

Proiect modificare Contract delegare ADISIGD Arad

Subvenție APIA

Proiect – P.O.I.M

Proiect – ORDINE DE ZI – 27.04.2018 – șed.extraordinară

Proiect de hotarare aprobare conditii de organizare și desfășurare concurs Poliția Locală Pecica

REGULAMENT-PUBLICITATE-2018

PROIECT -INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV U.A.T.PECICA ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE ȘI APLICARE TAXĂ SPECIALĂ DE SALUBRIZARE ÎNCEPÂND CU  01.05.2018.

Rectificare – C.F.300675 Pecica

Proiect – Alipire_imobile

Proiect -CONTUL_DE_EXECUȚIE_2017

Proiect – Execuția bugetelor trim. I 2018

Proiect – Distincția ”Rădăcini pecicane” – ” Zilele orașului Pecica 2018”

Prezentare – Raport  Contracte finanțare nerambursabilă – sesiunea I 2018

                    MAI 2018

Invitație C.L.P.18.05.2018

Meghivo Helyi Tanacs 18.05.2018

Proces-verbal șed. 27.04.2018

Modificare AC si statut ADI Apă canalizare 2018

Proiect de hotarare aprobare conditii organizare concurs Poliția Locală

Casarea mijl.fixe și ob. inventar

Rectificare buget

Proiect hotarare transformare posturi

Cumpărare_imobil

Demisie consilier local

Validare cons.local

               IUNIE 2018

Invitație

Proiect dezmembrare C.F. nr.304510 Pecica

Rectificare buget

PROGRAM DE INVESTITII-14.06.2018

Aprobare P.U.Z.

Încetare contract concesiune

R.O.F.Centrul de vizitare-Ferma de bivoli

Proiect ADIACJA- aprobare actualizare REG

Demisie cons.local Chira Claudiu

Regulament publicitate

Anexă – REGULAMENT-PUBLICITATE-PECICA-2018

            IULIE 2018

Modificare anexa nr. 7 la HCL. nr. 26 din 2018

Anexa 7-H.C.L. 26 DIN 2018- modificată

Proiect dezmembrare C.F. nr. 304821 Pecica

Titluri excelență și Rădăcini pecicane-Praznicul de Pită nouă  2018

Execuția bugetelor trim II 2018

DALI ȘC.str.1, nr.220

DALI str.401, nr.128 Centru de tineret Pecica

S.F. Centrul Cultural tradițional Pecica

S.F. Iluminat public Pecica

S.F. Infrastructură urbană Pecica

S.F. Teatru de vară Pecica

Raport  retragere proiecte – ordine de zi

Modificare Plan semnalizare

Raport modificare Plan semnalizare Pecica

Rectificare buget 2018

Acord principiu realizare proiect

Insusire PUZ SC Agroluc A.S. Pecicana SRL

Contractare Credit

          AUGUST 2018

INVITATIE șed.14.08.2018

PROIECT HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA 2018

Organigrama Primaria Pecica 2018

Aprobare PUZ Agroluc

Atribuire teren M-KIDSZ

Insusire PUZ

Închiriere imobil teren intravilan  cu construcții C.F. nr. 313629 Pecica

Aprobare Proces-verbal șed. 23.07.2018

Actualizare deviz general Liceul Pecica

Actualizare deviz general Modernizare străzi Pecica

        SEPTEMBRIE 2018

ORDINE DE ZI 07.09.2018

P.V. 14.08.2018

Raport al capacit svsu sem I 2018

Rectificare buget

Revocare HCL 130-2007

Raport activitate asistent personali semestrul I 2018

R.O.F.Direcție asistență socială Pecica

Actualizare deviz general Modernizare străzi Pecica

Statul de funcții

PROIECT DE HCL aprobare modificare CDG apă-canalizare

Proiect dezmembrare C.F. nr.306496 Pecica

Actualizare deviz general Liceu Pecica

Rectificare buget 2018

Aprobare PUZ Duvenbeck

Insusire PUZ Lucaș

       OCTOMBRIE 2018

ORDINE DE ZI 22.10.2018

Actualizare deviz general Grădiniță 4 grupe Pecica

Execuția bugetelor trim.III 2018

Modificare co-finanțare proiect Tradiții……

Act adițional contract iluminat public Pecica

Grafic investiții iluminat public 2018

Anexă – Grafic investiții iluminat public 2018

Revocare HCL nr.114 din 2018

Rectificare buget 2018

Anunț dezbatere publică impozite, taxe locale și taxe speciale 2019

         NOIEMBRIE 2018

Proiect HCL aprobare plan ocupare f.p.2019

Plan ocupare functii publice 2019

Organizare rețea școlară 2019-2020

Prelungire termen valabilitate P.U.G. Pecica

Încetare de drept mandat consilier local

Proiect hotarare transformare posturi noiembrie 2018

Stat de functii noiembrie 2018

Modificare anexă HCL 157-2016-Zonarea localității

Modificare anexă H.C.L.Pecica nr. 157 din 2016-Zonarea localității

Proiect -Regulament înregistrare vehicule

Anexă-Regulament  inregistrare vehicule

Închiriere imobil construcție grajd

Proiect – Încetare contract concesiune

Președinte de ședință

DECEMBRIE 2018

Anunț dezbatere publică impozite, taxe locale și taxe speciale 2019

Proiect taxe și impozite 2019

Anexă Impozite și taxe pentru 2019

Darea in administrare 130 mp teren pentru investiții

Rectificare buget 2018

Oferta de donație nr.2308 din 2018

Aprobare S.F.Modernizare străzi Pecica

Regulament activități comerciale orașul Pecica și satele aparținătoare

Anexă – Proiect Regulament activități comerciale final