Proiecte de hotărâre

 IANUARIE 2019

ORDINE DE ZI  09.01.2019

Proiect P.V. 27.12.2018

Proiect închidere exerciţiu bugetar 2018

Plan de acțiuni 2019

Anexă Plan acțiuni 2019

ORDINE DE ZI 29.01.2019

P.V. 09.01.2019

Proiect-Actualizare Comisie socială A.N.L.

Salarii 2019

Modificare SF ”Extindere iluminat public orașul Pecica și satele aparținătoare”

FEBRUARIE 2019

Ordine de zi ședință februarie 2019

Raport_comisie_urbanism_2018

Raport_comisie_buget-2018

Raport_comisie_cultură_2018

Cotizație ADI Deșeuri 2019

Reziliere contract închiriere sediu UDMR

Proiect Plan de acțiuni S.P.A.S. 2019

Anexă Plan 2019 S.P.A.S.

Raport gestionare bunuri 2018

Sediu filială locală UDMR Pecica

Proces-verbal șed. 29.01.2019

ORDINE DE ZI ședință 15.02.2019

Aprobare P.U.Z.”Zonă unități agricole-parțial servicii și comerț”extravilan Pecica, județul Arad

Actualizare S.F. ”Extindere iluminat public în orașul Pecica și satele apaținătoare

Aprobare proiect Iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare

Proces-verbal șed. 15.02.2019

INVITATIE șed. C.L.P.20.02.2019

ORDINE DE ZI 20.02.2019

P.V. 15.02.2019

Împuternicire primar-contract mediere

MARTIE 2019

Modificare și completare H.C.L. Pecica nr.61 din 2013

Proiect subvenție APIA 2019

 

 MARTIE  2018

Proiect – ORDINE DE ZI – 12.03.2018 – șed.ordinară

Proces-verbal șed. 19.02.2018

Nivelul impozitelor 2019

Plan analiză și risc

PLAN ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE RISCURI 2018

Plan acțiune As.Socială

Anexă Plan acțiune As.Socială

Raport gestionare bunuri 2017

Rectificare prin diminuare

Reprezentant AGA SC Compania de Apă Arad S.A

Completare anexă HCL 20 din 2016

Raport privind completarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020

Trecerea_în_dom._privat_imobil

Proiect Căminul cultural Turnu

Proiect – S.F. actualizat și ind. teh.ec Proiect….parcuri publice

Proiect – ORDINE DE ZI  27.03.2018 – șed.extraordinară

Invitație-27.03.2018-Meghivo Helyi Tanacs

Proces-verbal șed. 12.03.2018

Proiect vânzare prin licitație publică

Vânzare directă

Rectificare buget

Proiect hotarare transformare posture

            APRILIE 2018

Proiect – ORDINE DE ZI – 13.04.2018 – șed.ordinară

Invitație- Meghivo Helyi Tanacs –  13.04.2018

Revocare HCL nr.49 din 27.03.2018

Proiect modificare Contract delegare ADISIGD Arad

Subvenție APIA

Proiect – P.O.I.M

Proiect – ORDINE DE ZI – 27.04.2018 – șed.extraordinară

Proiect de hotarare aprobare conditii de organizare și desfășurare concurs Poliția Locală Pecica

REGULAMENT-PUBLICITATE-2018

PROIECT -INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV U.A.T.PECICA ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE ȘI APLICARE TAXĂ SPECIALĂ DE SALUBRIZARE ÎNCEPÂND CU  01.05.2018.

Rectificare – C.F.300675 Pecica

Proiect – Alipire_imobile

Proiect -CONTUL_DE_EXECUȚIE_2017

Proiect – Execuția bugetelor trim. I 2018

Proiect – Distincția ”Rădăcini pecicane” – ” Zilele orașului Pecica 2018”

Prezentare – Raport  Contracte finanțare nerambursabilă – sesiunea I 2018

                    MAI 2018

Invitație C.L.P.18.05.2018

Meghivo Helyi Tanacs 18.05.2018

Proces-verbal șed. 27.04.2018

Modificare AC si statut ADI Apă canalizare 2018

Proiect de hotarare aprobare conditii organizare concurs Poliția Locală

Casarea mijl.fixe și ob. inventar

Rectificare buget

Proiect hotarare transformare posturi

Cumpărare_imobil

Demisie consilier local

Validare cons.local

               IUNIE 2018

Invitație

Proiect dezmembrare C.F. nr.304510 Pecica

Rectificare buget

PROGRAM DE INVESTITII-14.06.2018

Aprobare P.U.Z.

Încetare contract concesiune

R.O.F.Centrul de vizitare-Ferma de bivoli

Proiect ADIACJA- aprobare actualizare REG

Demisie cons.local Chira Claudiu

Regulament publicitate

Anexă – REGULAMENT-PUBLICITATE-PECICA-2018

            IULIE 2018

Modificare anexa nr. 7 la HCL. nr. 26 din 2018

Anexa 7-H.C.L. 26 DIN 2018- modificată

Proiect dezmembrare C.F. nr. 304821 Pecica

Titluri excelență și Rădăcini pecicane-Praznicul de Pită nouă  2018

Execuția bugetelor trim II 2018

DALI ȘC.str.1, nr.220

DALI str.401, nr.128 Centru de tineret Pecica

S.F. Centrul Cultural tradițional Pecica

S.F. Iluminat public Pecica

S.F. Infrastructură urbană Pecica

S.F. Teatru de vară Pecica

Raport  retragere proiecte – ordine de zi

Modificare Plan semnalizare

Raport modificare Plan semnalizare Pecica

Rectificare buget 2018

Acord principiu realizare proiect

Insusire PUZ SC Agroluc A.S. Pecicana SRL

Contractare Credit

          AUGUST 2018

INVITATIE șed.14.08.2018

PROIECT HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA 2018

Organigrama Primaria Pecica 2018

Aprobare PUZ Agroluc

Atribuire teren M-KIDSZ

Insusire PUZ

Închiriere imobil teren intravilan  cu construcții C.F. nr. 313629 Pecica

Aprobare Proces-verbal șed. 23.07.2018

Actualizare deviz general Liceul Pecica

Actualizare deviz general Modernizare străzi Pecica

        SEPTEMBRIE 2018

ORDINE DE ZI 07.09.2018

P.V. 14.08.2018

Raport al capacit svsu sem I 2018

Rectificare buget

Revocare HCL 130-2007

Raport activitate asistent personali semestrul I 2018

R.O.F.Direcție asistență socială Pecica

Actualizare deviz general Modernizare străzi Pecica

Statul de funcții

PROIECT DE HCL aprobare modificare CDG apă-canalizare

Proiect dezmembrare C.F. nr.306496 Pecica

Actualizare deviz general Liceu Pecica

Rectificare buget 2018

Aprobare PUZ Duvenbeck

Insusire PUZ Lucaș

       OCTOMBRIE 2018

ORDINE DE ZI 22.10.2018

Actualizare deviz general Grădiniță 4 grupe Pecica

Execuția bugetelor trim.III 2018

Modificare co-finanțare proiect Tradiții……

Act adițional contract iluminat public Pecica

Grafic investiții iluminat public 2018

Anexă – Grafic investiții iluminat public 2018

Revocare HCL nr.114 din 2018

Rectificare buget 2018

Anunț dezbatere publică impozite, taxe locale și taxe speciale 2019

         NOIEMBRIE 2018

Proiect HCL aprobare plan ocupare f.p.2019

Plan ocupare functii publice 2019

Organizare rețea școlară 2019-2020

Prelungire termen valabilitate P.U.G. Pecica

Încetare de drept mandat consilier local

Proiect hotarare transformare posturi noiembrie 2018

Stat de functii noiembrie 2018

Modificare anexă HCL 157-2016-Zonarea localității

Modificare anexă H.C.L.Pecica nr. 157 din 2016-Zonarea localității

Proiect -Regulament înregistrare vehicule

Anexă-Regulament  inregistrare vehicule

Închiriere imobil construcție grajd

Proiect – Încetare contract concesiune

Președinte de ședință

DECEMBRIE 2018

Anunț dezbatere publică impozite, taxe locale și taxe speciale 2019

Proiect taxe și impozite 2019

Anexă Impozite și taxe pentru 2019

Darea in administrare 130 mp teren pentru investiții

Rectificare buget 2018

Oferta de donație nr.2308 din 2018

Aprobare S.F.Modernizare străzi Pecica

Regulament activități comerciale orașul Pecica și satele aparținătoare

Anexă – Proiect Regulament activități comerciale final