HCL 2020

IANUARIE 2020

HCL 4 Modificare Act Constitutiv și Statut

HCL 5 Modificare Contract delegare gestiune

Proces-verbal șed. 08.01.2020

HCL 8 Regulament ADI Deșeuri

Anexă HCL 8-Regulament salubrizare 2020

HCL 9 Plan acțiuni VMG 2020

Anexa-HCL 9-PLAN-DE-ACTIUNI-AJ.Social 2020

HCL 11 Modificare Contract delegare gestiune Apă canalizare jud.Arad

HCL 13 Rețeaua școlară 2020-2021

Anexa HCL 13- RETEA SCOLARA 2020-2021

HCL 15 Neasumarea Programului achiziție produse lactate școală

HCL 16 Preluare-predare bunuri Compania de Apă Arad

Anexa – HCL 16-COMP. APA Pecica 2020 PREDARE PRIMIRE

HCL 17 Casare bunuri Comp.de Apă Arad

Anexa -HCL 17- CASARE PECICA-COMP. APA 2019

HCL 19-Salarii 2020

Anexa 1 HCL 19- salarii ianuarie 2020

Anexa 2 HCL 19 -salarii ianuarie 2020

Anexa 3 HCL 19- salarii ianuarie 2020

HCL 20 Protocol predare-primire ob.investiție

Proces-verbal șed. ordinară 28.01.2020

HCL 24 Ordinea de zi 31.01.2020

HCL 26 Buget Serv.Gosp. Comunală

Anexă- HCL 26-Buget 2020_Serv Gospodarire Comunala Salubrizare

HCL 27 Tarife Serv.gosp.comunală

Anexă HCL 27-Tarife Serv.gosp.comunală

HCL 28 Dare în adm.bunuri către Serv.gosp.comunală

HCL 29 Program unitar combatere Vectori

Anexă HCL 29-Program unitar combatere vestori

Proces-verbal șed. 31.01.2020

MINUTA șed.28.01.2020

MINUTA șed.31.01.2020

FEBRUARIE 2020

HCL 32 Bugetul local 2020

HCL 34 Drept servitute

HCL 35 Închiriere imobil construcție nr.cad.316296-C2 Pecica

Anexă HCL 35–Documentatie închiriere (2)

HCL 36 Vânzare teren C.F. nr.316297 Pecica

Anexă HCL 36 – Documentatie vânzare

HCL 37 Sistem electronic impozite și taxe locale

HCL 38 Cotizație ADI Transport

HCL 41 Excedent 2019

HCL 42 Ordinea de zi 28.02.2020

HCL 44 Revocare HCL 38 din 2020

HCL 45 Revocare HCL 39 din 2020

HCL 46 din 2020 Cotizație 2020 ADI Transport

HCL 47 din 2020 Act adț. 8 ADI Transport

HCL 48 Poliția de frontieră Arad

HCL 49 Poliția de frontieră Oradea

HCL 50 Tarife Serv.Gospodărire Com. și Salubrizare Pecica

Anexă HCL 50 -TARIFE PENTRU spatii verzi

HCL 54 Modificare anexa 4 la HCL 106 din 2019

HCL 57 Dare în adm.bunuri

Proces-verbal șed. 28.02.2020

MINUTA șed.18.02.2020

MINUTA șed.28.02.2020

MARTIE 2020

HCL 58 Ordinea de zi 17.03.2020

HCL 65 Model Steag orașul Pecica

Anexa nr.2 la HCL 65 Steag

HCL 66 Aprobare S.F. Extindere rețea apă parc Pecica

HCL 67 Modif. organigramă și stat de funcții Serv.Gosp. Com.Pecica

Anexa nr.1 HCL 67-Organigrama Serviciului Salabrizare

Anexa nr.2 HCL 67-Stat functii Serviciul Salubrizare

HCL 68 Subvenție A.P.I.A. 2020

HCL 70 P.U.Z.Zonă prestări servicii și comerț Pecica

HCL 71 Închiriere imobil str.3, nr.5 Pecica

Anexă HCL nr.71- Documentatie închiriere

HCL 72 Modificare Calendar activități Casa de cultură Pecica

Raport modificare Calendar Casa de cultură

Proces-verbal șed. 17.03.2020

MINUTA șed.17.03.2020

APRILIE 2020

HCL 73 Ordinea de zi 16.04.2020

HCL 75 Indexare impozite 2021

Anexa HCL 75- indexare impozite taxe locale 2020 pentru 2021 – Pecica-

HCL 76 Casare

Anexă HCL 76-CENTRALIZATOR CASARI 2020

HCL 80 Completare tarife zonă verde

Anexă HCL 80

HCL 81 PAAR

Anexa la HCL 81-PAAR 2020

HCL 86 Actualizare tarife Serv.Salubrizare Pecica

Anexă la HCL nr. 86

Proces-verbal șed. 16.04.2020

MINUTA șed.16.04.2020

MAI 2020

HCL 87 Ordinea de zi 19.05.2020

HCL 88 P.V.16.04.2020

HCL 89 Finanțare rambursabilă internă Serv.Gosp, Com.Salubrizare Pecica

HCL 90 Contul anual de execuție 2019

HCL 91 Rectificare buget 2020

Anexă HCL 91 -Program investitii_19 05 2020

HCL 92 Mandat special Compania de Apă Arad

HCL 93 Metodologie bonă

Anexă HCL 93 – METODOLOGIE BONE

HCL 94 Modificare D.A.L.I. Cămin Cultural Turnu

Anexa 2 HCL 94 Modificare D.A.L.I. Cămin Cultural Turnu

HCL 95 Aprobare P.U.Z. Extindere zonă industrie nepoluantă….Pecica

HCL 96 C.F. nou DE 1123

HCL 97 C.F.nou DE 989

HCL 98 C.F. nou DE 994

HCL 99 Inființare S.A.

HCL 100 Investiție Cămin Cultural Turnu

HCL 101 Președinte de ședință

MINUTA 19.05.2020

Proces-verbal șed. 19.05.2020

IUNIE 2020

HCL 102 Ordinea de zi 17.06.2020

HCL 103 P.V.19.05.2020

HCL 104 Demisie consilier local

HCL 105 P.U.Z. Înființare fermă suine Turn

HCL 106 Plan anual D.A.S.Pecica

Anexă HCL 106-Plan anual 2020 D.A.S. Pecica

Anexă HCL 106- Plan de actiune D.A.S.

HCL 107 Modificare anexă nr.1 la HCL nr. 171 din 2019

HCL 108 Rectificare buget

Anexă HCL 108-Program investitii_17 06 2020

HCL 109 Vânzare prin licitație publică imobil Turnu

Anexă HCL 109-Documentație vânzare

HCL 110 Statul de funcții iunie 2020

HCL 111 Dare în adm.către S.G.C.S.Pecica

HCL 112 Evaluare proiecte sport

Anexa HCL 112 -Evaluare proiecte sport

HCL 114 Contract comodat

Anexa HCL 114 -Model comodat sediu final

Proces-verbal șed. 17.06.2020