HCL 2019

IANUARIE 2019

HCL 1 Ordine de zi 09.01.2019

HCL 2 P.V. 27.12.2018

HCL 3 Închidere exercițiu bugetar 2018

Proces-verbal șed. 09.01.2019

HCL 4 Ord.de zi 29.01.2019

HCL 5 P.V. 09.01.2019

HCL 6 Plan acțiuni 2019

HCL 7 Actualizare Comisie socială A.N.L.Pecica

HCL 8 Salarii 2019

Anexa nr.1- HCL 8 – Salarii ianuarie 2019

Anexa nr.2- HCL 8 – Salarii ianuarie 2019

Proces-verbal șed. 29.01.2019

FEBRUARIE 2019

HCL 9 Ordine de zi 15.02.2019

HCL 10 P.V. 29.01.2019

HCL 11 Plan anual acțiune 2019 SPAS

Anexă HCL nr.11 din 15.02.2019

HCL 12 Reziliere contract închiriere UDMR

HCL 13 Cotizație 2019 ADISI Deșeuri Arad

HCL 14 Sediu partid politic UDMR

HCL 15 Aprobare P.U.Z.

HCL 16 Actualizare S.F.Iluminat public Pecica

Anexa 1- HCL 16 – Descriere investitie Iliminat public

Anexa 2 – HCL 16 – Indicatori tehnico-economici

Anexa 3 – HCL 16 – Indicatori aferenți obiectivului de investiții

HCL 17 din 15.02.2019 Proiect Iluminat prblic Pecica

HCL 18 Înlocuire în comisia de licitație publică

Proces-verbal șed. 15.02.2019

HCL 19 Ord.zi 20.02.2019

HCL 20 P.V. 15.02.2019

HCL 21 Împuternicire primar Contract mediere

Proces-verbal șed. 20.02.2019

HCL 22 Ord.zi 28.02.2019

HCL 23 P.V. 20.02.2019

Proces-verbal șed. 28.02.2019

HCL 24 Reactualizare deviz general Modernizare străzi Pecica

HCL 25 Reactualizare deviz general Șc. gim. nr.2 Pecica

HCL 26 Reactualizare deviz general Liceu Pecica

HCL 27 Reactualizare deviz general Grădiniță de 4 grupe Pecica….

MARTIE 2019

HCL 28 Ordine de zi șed. 28.03.2019

HCL 29 P.V. 28.02.2019

HCL 30 Completare anexă HCL 61 din 2013

Anexa la HCL nr. 61 din 29.05.2013-Gospodărirea localității

HCL 31 Subvenția A.P.I.A

HCL 32 Plan analiză și risc 2019

Anexa la HCL 32 – PAAR 2019

HCL 33 Listă priorități A.N.L.Pecica

Anexă HCL 33-Listă priorități A.N.L.Pecica

HCL 34 Indexare impozite 2020

Anexa H.C.L.nr. 34 Indexare impozite 2020

HCL 35 Casarea

Anexă HCL 35-Casarea

HCL 36 Anexa 2 la HCL nr. 94 din 2015

Anexa nr. 2 la HCL nr. 94 din 2015

HCL 37 Statul de funcții

Anexă HCL 37-Stat de functii martie 2019

HCL 38 Raport consilieri locali 2018

HCL 39 Actualizare deviz Cămin cultural Turnu

HCL 40 Rețeaua școlară 2019-2020

Anexă HCL 40-Rețea școlară 2019-2020

HCL 41 Președinte de ședință

Proces-verbal șed. 28.03.2019

APRILIE 2019

HCL 43 P.V. 28.03.2019

HCL 44 Demisie Chevereșan Anca

HCL 46 Raport viceprimar 2018

Raport viceprimar 2018

HCL 47 Raport primar 2018

Anexa HCL 47 – Raport primar 2018

HCL 48 Ghidul solicitantului-sport

Anexă HCL 48-Ghid nou sport finalizat..

HCL 49 Rețea școlară 2019-2020

Anexă HCL 49- Rețea școlară 2019-2020

HCL 50 Completare anexă HCL 85 din 2014 Regulament distincții

Anexă modificată HCL 85 din 2014 – Regulament titluri și distincții

HCL 51 Distincții și titluri zilele orașului Pecica 2019

Excelenta Jámbor Ilona

Excelență Eva Kovacs

Excelență Bella Ibolya Rozália

Diplomă onoare Kadarne Zsuzsanna

HCL 52 Mandatare reprez.CLP în AGA ADIAC Arad

HCL 53 Act adț. nr.8 din 2019 ADIAC Arad

HCL 55 Excedent buget local 2018

HCL 56 Studiul de oportunitate

HCL 57 Revocare HCL 177 din 2018

HCL 58 Primă înscriere

Proces-verbal șed. 18.04.2019

MAI 2019

HCL 59 Ordine de zi 28.05.2019

HCL 60 P.V.18.04.2019

HCL 61 Reorganizare Cons.Comunitar Pecica

HCL 62 Acord înfrățire

HCL 63 Serv iluminat public Pecica

HCL 64 Contul anual de execuție 2018

HCL 65 Rectificare buget

HCL 66 Mandatare în AGA Apă Canalizare Arad

HCL 67 Reactualizare com.specială inventar

HCL 68 Modificare inventar

HCL 69 Însușire P.U.Z beneficiar Ponta Ghe. și Ponta Claudia

HCL 70 Ajutor urgență

HCL 71 Finanțare proiecte I sesiune

Anexă HCL 71 – Finanțare proiecte

HCL 72 Contribuție economie circulară

Proces-verbal șed. 28.05.2019