HCL 2019

IANUARIE 2019

HCL 1 Ordine de zi 09.01.2019

HCL 2 P.V. 27.12.2018

HCL 3 Închidere exercițiu bugetar 2018

Proces-verbal șed. 09.01.2019

HCL 4 Ord.de zi 29.01.2019

HCL 5 P.V. 09.01.2019

HCL 6 Plan acțiuni 2019

HCL 7 Actualizare Comisie socială A.N.L.Pecica

HCL 8 Salarii 2019

Anexa nr.1- HCL 8 – Salarii ianuarie 2019

Anexa nr.2- HCL 8 – Salarii ianuarie 2019

Proces-verbal șed. 29.01.2019

FEBRUARIE 2019

HCL 9 Ordine de zi 15.02.2019

HCL 10 P.V. 29.01.2019

HCL 11 Plan anual acțiune 2019 SPAS

Anexă HCL nr.11 din 15.02.2019

HCL 12 Reziliere contract închiriere UDMR

HCL 13 Cotizație 2019 ADISI Deșeuri Arad

HCL 14 Sediu partid politic UDMR

HCL 15 Aprobare P.U.Z.

HCL 16 Actualizare S.F.Iluminat public Pecica

Anexa 1- HCL 16 – Descriere investitie Iliminat public

Anexa 2 – HCL 16 – Indicatori tehnico-economici

Anexa 3 – HCL 16 – Indicatori aferenți obiectivului de investiții

HCL 17 din 15.02.2019 Proiect Iluminat prblic Pecica

HCL 18 Înlocuire în comisia de licitație publică

Proces-verbal șed. 15.02.2019

HCL 19 Ord.zi 20.02.2019

HCL 20 P.V. 15.02.2019

HCL 21 Împuternicire primar Contract mediere

Proces-verbal șed. 20.02.2019

HCL 22 Ord.zi 28.02.2019

HCL 23 P.V. 20.02.2019

Proces-verbal șed. 28.02.2019

HCL 24 Reactualizare deviz general Modernizare străzi Pecica

HCL 25 Reactualizare deviz general Șc. gim. nr.2 Pecica

HCL 26 Reactualizare deviz general Liceu Pecica

HCL 27 Reactualizare deviz general Grădiniță de 4 grupe Pecica….

MARTIE 2019

HCL 28 Ordine de zi șed. 28.03.2019

HCL 29 P.V. 28.02.2019

HCL 30 Completare anexă HCL 61 din 2013

Anexa la HCL nr. 61 din 29.05.2013-Gospodărirea localității

HCL 31 Subvenția A.P.I.A

HCL 32 Plan analiză și risc 2019

Anexa la HCL 32 – PAAR 2019

HCL 33 Listă priorități A.N.L.Pecica

Anexă HCL 33-Listă priorități A.N.L.Pecica

HCL 34 Indexare impozite 2020

Anexa H.C.L.nr. 34 Indexare impozite 2020

HCL 35 Casarea

Anexă HCL 35-Casarea

HCL 36 Anexa 2 la HCL nr. 94 din 2015

Anexa nr. 2 la HCL nr. 94 din 2015

HCL 37 Statul de funcții

Anexă HCL 37-Stat de functii martie 2019

HCL 38 Raport consilieri locali 2018

HCL 39 Actualizare deviz Cămin cultural Turnu

HCL 40 Rețeaua școlară 2019-2020

Anexă HCL 40-Rețea școlară 2019-2020

HCL 41 Președinte de ședință

Proces-verbal șed. 28.03.2019

APRILIE 2019

HCL 42 Ordine de zi 18.04.2019

HCL 43 P.V. 28.03.2019

HCL 44 Demisie Chevereșan Anca

HCL 46 Raport viceprimar 2018

Raport viceprimar 2018

HCL 47 Raport primar 2018

Anexa HCL 47 – Raport primar 2018

HCL 48 Ghidul solicitantului-sport

Anexă HCL 48-Ghid nou sport finalizat..

HCL 49 Rețea școlară 2019-2020

Anexă HCL 49- Rețea școlară 2019-2020

HCL 50 Completare anexă HCL 85 din 2014 Regulament distincții

Anexă modificată HCL 85 din 2014 – Regulament titluri și distincții

HCL 51 Distincții și titluri zilele orașului Pecica 2019

Excelenta Jámbor Ilona

Excelență Eva Kovacs

Excelență Bella Ibolya Rozália

Diplomă onoare Kadarne Zsuzsanna

HCL 52 Mandatare reprez.CLP în AGA ADIAC Arad

HCL 53 Act adț. nr.8 din 2019 ADIAC Arad

HCL 55 Excedent buget local 2018

HCL 56 Studiul de oportunitate

HCL 57 Revocare HCL 177 din 2018

HCL 58 Primă înscriere

Proces-verbal șed. 18.04.2019

MAI 2019

HCL 59 Ordine de zi 28.05.2019

HCL 60 P.V.18.04.2019

HCL 61 Reorganizare Cons.Comunitar Pecica

HCL 62 Acord înfrățire

HCL 63 Serv iluminat public Pecica

HCL 64 Contul anual de execuție 2018

HCL 65 Rectificare buget

HCL 66 Mandatare în AGA Apă Canalizare Arad

HCL 67 Reactualizare com.specială inventar

HCL 68 Modificare inventar

HCL 69 Însușire P.U.Z beneficiar Ponta Ghe. și Ponta Claudia

HCL 70 Ajutor urgență

HCL 71 Finanțare proiecte I sesiune

Anexă HCL 71 – Finanțare proiecte

HCL 72 Contribuție economie circulară

Proces-verbal șed. 28.05.2019

IUNIE 2019

HCL 73-Ordine de zi 25..06.2019

HCL 74 P.V. 28.05.2019

HCL 75 Casarea

Anexa la HCL 75-Casarea

HCL 76 Mandatare

HCL 77 Caiet sarcini înch.dom.pb

Anexă HCL 77 – CAIET DE SARCINI inchiriere domeniu public terase

HCL 78 Inventar gestiune apă canalizare

HCL 79 Rectificare buget

HCL 80 Închiriere disp.veterinar Turnu

Anexa HCL 80-Închiriere imobil Turnu

HCL 81 Fotovoltaice

Proces-verbal șed. 25.06.2019

IULIE 2019

HCL 82 Ordinea de zi 29.07.2019

HCL 83 P.V. 25.06.2019

HCL 84 Validare mandat consilier local Cardoș Ovidiu Andrei

HCL 85 Schimb locuință A.N.L

HCL 86 Modificare Contract Comp.Apă Arad

HCL 87 Distincții Praznic 2019

HCL 88 Dezmembrare C.F. nr.314181 Pecica

HCL 89 Alipirea imobilelor

HCL 90 Schimb locuri în com.specialitate

HCL 91 Execuția bugetelor trim.II 2019

HCL 92-Rectificare buget local 2019

HCL 93 Rectificare prin diminuare C.F. 304930 Pecica

HCL 94 Modificare HCL 189 din 2018

HCL 95 Actualizare deviz Liceu Pecica

HCL 95 Actualizare deviz Liceu-rectificată

Anexă HCL 95 Deviz Liceu

HCL 96 Actualizare deviz Grădiniță 4 grupe Pecica

Anexă HCL 96 Deviz Grăd.4 grupe Pecica

HCL 97 Președinte de ședință

Proces-verbal șed. 29.07.2019

AUGUST 2019

HCL 98 Ordinea de zi 19.08.2019

HCL 102 Modificare CDG Apă canalizare Arad

HCL 103 Cost copiere

HCL 104 Strategie iluminat public

Anexă HCL 104 Strategie-iluminat-

HCL 105 Strategie salubrizare

Anexă HCL 105-STRATEGIE SALUBRIZARE

HCL 106 Serviciul salubrizare

Anexa 1,4, 5, 6, 7, 8 – HCL 106

Anexa nr.2 la HCL 106 

Anexa nr.3 HCL 106 

Anexa 9, 10, 11 la HCL 106

Anexa 12 la HCL 106

Proces-verbal șed. 19.08.2019

SEPTEMBRIE 2019

HCL 108 Ordinea de zi 20.09.2019

HCL 112 ADIACJA Modif. Act Constitutiv și Statut

Anexa nr.1 la HCL 112-Act adț.nr. 9

Anexa nr.2 la HCL 112-Act adț.nr.9

Proces-verbal șed. 20.09.2019

OCTOMBRIE 2019

HCL 116 Ordinea de zi 03.10.2019

HCL 119 Actualizare proiect parcuri publice Pecica

HCL 120 Predare amplasament Baza Sp. TIP 1 Pecica

HCL 121 Ordinea de zi 10.10.2019

HCL 123 DIN 10.10.2019 Studiu de fundamentare Stație Sortare Arad

Anexă HCL 123 – Studiu de fundamentare Statia de Sortare Arad (1)

Proces-verbal șed. 03.10.2019

Proces-verbal șed. 10.10.2019

Proces-verbal șed. 29.10.2019

NOIEMBRIE 2019

H.C.L. 142 din 08.11.2019 Intenția de aderare la A.D.I.Transport Public Local Arad

H.C.L. 146 din 15.11.2019 -Transmitere obiectiv de investiții

H.C.L. 147 din 15.11.2019 Aderare la ADI Transport public local Arad

HCL 135 din 29.10.2019 – S.F.”Realizare Bază Sportivă Turnu”

HCL 137 din 29.10.2019 – Studiul de fezabilitate Modernizare strada 1 pentru acces la locuințe

HCL 148 Aprobare P.U.Z.

HCL 155 Schimbare denumire Serviciul local de salubrizare Pecica

HCL 156 Solicitare C.J.Arad

Anexă la H.C.L. 156-Solicitare la C.J.Arad

H.C.L. 157 -Dare în adm.activ.dezinsecție, dezinfecție, deratizare

HCL 158 Închiriere prin licitație publică imobil

Anexa 1 la HCL nr.158-Documentație atribuire imobil

Model- Contract de închiriere

HCL 161 Interes public investiție

HCL 162-Mandatare ADITPA pt.atribuire gestiune

HCL 164 Mandatare ADI Transport Public Arad

Anexa 1 la HCL nr.164 din 29.11.2019

Anexa 2 la HCL nr.164 din 29.11.2019

Proces-verbal șed. 08.11.2019

Proces-verbal șed. 15.11.2019

Proces-verbal șed. 25.11.2019

Proces-verbal șed. 29.11.2019

DECEMBRIE 2019

HCL 168 Impozite și taxe anul 2020

Anexa HCL 168 din 2019_Impozite și taxe anul 2020

HCL 183 S.F.+indicatori+ACB -Sistem de producere și distribuție energie termică utilizând energie geotermală

HCL 184 Participare proiect Sistem de producere și distr.energie termică utilizând energie geotermală

Proces-verbal șed. 16.12.2019

Proces-verbal șed. 24.12.2020