Comisiile de specialitate

Comisia Buget-Finanțe și activități economice:

Bartok András

Băguț Ciprian-Nicolae

Goldea Daniel

Halasi Andrei

Puta Sabin-Dorin

Dragoș Dorel

Iuga Claudiu

 

Comisia de Urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului:

Danicsko Marinela

Demeter Nicolae

Stanoiov Miodrag

Süli Iuliana

Chira Claudiu

 

Comisia de Cultură, învăţământ, tineret şi sport:

Chevereșan Anca-Emanuela

Chifor Vasile

Daniliuc Marian-Cătălin

Mocanu Lucian-Ioan

Zágoni Szabó Andrei