Bonificația de 10% pentru plata integrală a impozitelor locale se acordă până în 30 iunie inclusiv!

Primăria Orașului Pecica, prin Serviciul Impozite, Taxe și Executare Silită, anunță că, în conformitate cu prevederile articolelor V- VII din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, bonificație de 10% pentru plata integrală a impozitelor locale se acordă până în 30 iunie inclusiv!

Termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport a fost prelungit până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Astfel se menține, în cazul persoanelor fizice, bonificația de 10% pentru plata integrală a impozitelor pentru anul 2020.

Pentru celelalte obligații fiscale datorate bugetului local, scadente după data de 16.03.2020, termenul de plată expiră după 30 de zile de la data încetării stării de urgență.