Anunţ public

Serviciul de Gospodărire Comunală şi Salubrizare al Oraşului Pecica, cu sediul în localitatea Pecica, strada 2, nr. 171, anunţă că a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Arad documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de salubrizare a Oraşului Pecica, cod CAEN 3811 – Măturarul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, pe amplasamentul unităţii administrativ teritoriale a Oraşului Pecica, judeţul Arad.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, str. Splaiul Mureşului nr. FN, Arad, telefon: 0257-280.331, fax: 0257-280.815, e-mail: apm@apmar.ro, în termen de 10 zile de la apariţia prezentului anunţ.