Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

ORAŞUL PECICA

Nr.15076 / 11.03.2019

 

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

 

Unitatea administrativ-teritorială PECICA din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 4, 5 începând cu data de  18.03.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei PECICA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul  Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

 

 

PRIMAR,

ANTAL PETRU