Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

 

Unitatea administrativ-teritorială PECICA, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 28, 30 începând cu data de 24.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei PECICA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul  Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

 

PRIMAR,

  ANTAL PETRU