Anunţ depunere solicitare acord de mediu

Oraşul Pecica anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Sistem  de  producere  şi  distribuţie a energiei termice ,utilizând  energie  geotermală  în  oraşul  Pecica – Faza S.F., propus  a  fi amplasat în  intravilanul  oraşului  Pecica – CF nr. 300817 – forajul  de  extracţie apă geotermală  şi  clădire, Sistem  de  producere  şi  distribuție a energiei termice, utilizând  energie  geotermală  în  orașul  Pecica  – CF nr. 300817 – forajul  de  extracție apă geotermală  şi  clădire centrală termică, CF nr.306273 – forajul  de reinjecţie apă geotermală şi  străzi intravilan, jud. Arad”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din  Arad, str. Splai Mureș, FN, JUD. Arad  şi  la  sediul  titularului  din  Pecica, str. 2, nr. 150, jud. Arad , în  zilele  de luni – vineri, între orele 800 – 1630.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediului APM Arad din Arad, str. Splai Mures, FN, jud. Arad.