Anunţ către toţi fermierii şi apicultorii

Având în vedere adresa nr.548/O/07.04.2020 a Oficiului Fitosanitar Judeţean Arad şi înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.21785/10.04.2020:

  • informăm toţi fermierii şi apicultorii pentru a lua măsuri de evitare a intoxicaţiilor la familiile de albine, urmare a demarării lucrărilor şi a efectuării tratamentelor fitosanitare la culturile agricole.

 

 ŞEF SERVICIU,

ING.MLADIN TEODORA