Anunt atribuire finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte prima sesiune, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de
execuție financiară 2020, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,
cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură/sport/educație/culte sau
atribuit contracte de finanțare nerambursabilă următorilor beneficiari:

Anunț atribuire sesiunea I 2020