Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

Având în vederea adresa din partea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Arad cu nr.4897/28.02.2019 înregistrată la Primăria Oraşului Pecica cu nr.12552/01.03.2019, referitor la accesarea Ajutorului de Minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate vă comunicăm că cererea de înscriere în program se depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Arad până cel târziu:

20.03.2019 – inclusiv pentru producţia valorificată în perioada Ianuarie – Mai ( ciclul I de producţie)

15.09.2019 – inclusiv pentru tomatele valorificate în perioada Noiembrie – 20 Decembrie ( ciclul II de producţie).

 

 ŞEF SERVICIU,

ING.MLADIN TEODORA