Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi

 Conform H.G.108/2019 din M.O Nr.170/04.03.2019 şi adresei DAJ cu nr.5337/05.03.2019 vă informăm că a fost aprobată schema “Ajutorului de Minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi.”

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la Primăria Oraşului Pecica – Serviciul Agricol şi Cadastru.

  

ŞEF SERVICIU,

ING.MLADIN TEODORA