Ca urmare a solicitării de finanţare nerambursabilă din fonduri publice de la bugetul local al oraşului Pecica, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Secţiunii a 2-a, art.17 din Legea 350/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Oraşul Pecica, cod fiscal: 3519550, Strada 2 nr. 150, Jud.Arad, telefon: 0257/468.323, fax:0257/468633, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. anunţă proiectele câştigătoare a primei sesiuni de selecţie, din domeniile: culte, educaţie-tineret-mediu-cultură şi sport, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

PRIMA SESIUNE

 

În data de 26.04.2017 a avut loc prima sesiune de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul local al oraşului Pecica , pe anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,respectiv Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive şi ale asociaţiilor de sport pe ramură judeţene şi ale municipiului Bucureşti, de către comisia de evaluare şi selecţionare a solicitanţilor,numiţi prin Hotărârea nr. 6/25.06.2016 şi Hotărârea nr. 18/26.01.2017.

Rezultatele evaluării, conform procesului verbal nr.25694/26.04.2017 al comisiei de învăţământ, activităţi social-culturale, culte, sănatate şi protecţia copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Pecica, în conformitate cu Hotărârea nr. 51/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Consiliului Local pentru anul 2017, a Programului anual a finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Pecica pe anul 2017,pentru activităţi nonprofit de interes general,în baza Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, primei sesiuni de selecţie, sunt prezentate în tabelele următoare:

 

Domeniul de activitate

Suma aprobată prin programul anual

-lei-

Suma alocată

-lei-

Suma nealocată

-lei-

Nr.pro-iecte depuse

Nr.proiecte finanţate

Nr.proiectenefinanţa-te

Domeniul Culte/susținere culte-59.12

177.500

128.000

49.500

11

11

0

Domeniul Educație-Tineret-Mediu-Cultură As.și fun.-59.11

209.900

189.900

20.000

7

6

1

Dom.acţiuni sportive/act.de impl.a progr.sportive de util.publică As.și fundaț. -59.11

452.500

412.500

40.000

6

6

0

Domeniul Social As.și fund. -59.11

5.000

0

 

5.000

0

0

0

TOTAL:

844.900

730.400

114.500

24

23

1

 

 

 

Domeniul Educație-Tineret-Mediu-Cultură-59.11

 

Nr.crt. / Nr.contract / data contract

Beneficiar proiect

Titlu proiect

Proiect atribuit

Suma aprob. -lei-

1/01/02.05.2017

Asociaţia culturală a minorităţilor-Kisebbsegi hagyomanyorzo egyesulet Pecica

Pe urmele strămoşilor

Pe urmele strămoşilor

49.900

2/02/02.05.2017

Asoc.Kalypsoland

Educație-Dresaj-Demonstrație canină

Educație-Dresaj-Demonstrație canină

8.000

3/11/03.05.2017

Asoc. Pro Pir Kult

Tinerii duc mai departe tradiţiile şi obiceiurile

Tinerii duc mai departe tradiţiile şi obiceiurile

5.000

4/13/03.05.2017

Asoc.Buzavirag Pecica

Păstr.trad.și obic.pop. magh.,promov.multicultural.și asig.unor mod.de a petrece tp.liber în mod org. pt. copiii și tinerii din loc.Pecica

Păstr.trad.și obic.pop. magh.,promov.multicultural.și asig.unor mod.de a petrece tp.liber în mod org. pt. copiii și tinerii din loc.Pecica

67.000

5/12/03.05.2017

Organiz.Tinerilor Maghiari din Pecica-M-KIDSZ

Ziua M-KIDSZ Ediţia a VII-a

Ziua M-KIDSZ Ediţia a VII-a

20.000

6/14/03.05.2017

As.Pens.din oraș Pecica

La pas prin Europa

La pas prin Europa

36.500

7/14/03.05.2017

As.Pens.din oraș Pecica

Balul Pensionarilor

Balul Pensionarilor

3.500

TOTAL:

X

X

X

189.900

 

Dom.acţiuni sportive/act.de impl.a progr.sportive de util.publică As.și fundaț. -59.11

 

Nr.crt.

Solicitant

Titlu proiect

 

Suma aprobată -lei-

1/04/02.05.2017

Asoc. Sport.Baschet Club Valbon

Promov.basch.pecican prin particip.la compet.naț.și internaț.

Promov.basch.pecican prin particip.la compet.naț.și internaț.

30.000

2/03/02.05.2017

Asoc.Judo Club Pecica

Promovarea sportivilor pecicani şi trecerea la sportul de performanţă

Promovarea sportivilor pecicani şi trecerea la sportul de performanţă

16.500

3/06/02.05.2017

Asoc.Club Sportiv Progresul Pecica

Susţinerea activităţii fotbalistice din oraşul Pecica

Susţinerea activităţii fotbalistice din oraşul Pecica

270.000

4/05/02.05.2017

As.sporticvă Club Sportiv Speranţa Turnu

Campionat judeţean-liga a-V-a-Susț.act.fotb.

Campionat judeţean-liga a-V-a-Susț.act.fotb.

60.000

5/08/02.05.2017

Asoc.Sportivă Sahistul Pecica

Promovarea şahului

Promovarea şahului

30.000

6/07/02.05.2017

Club Sportiv Combat Team

Dezvoltarea artelor marţiale în oraşul Pecica

Dezvoltarea artelor marţiale în oraşul Pecica

6.000

TOTAL:

X

X

 

412.500

Domeniul Culte -susținere culte 59.12(reparații și hramul bisericii)

 

 

Nr.crt./

Nr.contr./

Dată contr.

Solicitant

Titlu proiect

Punctaj

Suma aprobată -lei-

1/20/03.05.2017

Asoc .Soc.Creştină Familia Kolping

Hramul bisericii Romano Catolice

Hramul bisericii Romano Catolice

17.000

2/10/02.05.2017

Biserica Ortodoxă Sârbă Turnu

Construire capelă funerară în cimitirul Ortodox Turnu

Construire capelă funerară în cimitirul Ortodox Turnu

20.000

3/10/02.05.2017

Biserica Ortod. Sârbă Turnu(ev.cultural)

Hramul Bis. Ortod. Sârbe Turnu- Naşterea Maicii Domnului

Hramul Bis. Ortod. Sârbe Turnu- Naşterea Maicii Domnului

2.000

4/16/03.05.2017

Paroh.Ortod.Română Pecica II

Construire scară Vest

Construire scară Vest

20.000

5/16/03.05.2017

Paroh.Ortod.Română Pecica II(ev.cult.)

Prăzmuirea Sf. Apostol Andrei

Prăzmuirea Sf. Apostol Andrei

2.000

6/15/.03.05.2017

Paroh.Romano-Catolică Pecica

Lucr.de reparaţ.acop.Paroh. Romano Cat. Pecica

Lucr.de reparaţ.acop.Paroh. Romano Cat. Pecica

20.000

7/09/02.05.2017

Bisertica Ortodoxă Sârbă Pecica

Reparaţ şi automatiz.clopotelor Bisericii Ort.Săbe Pecica

Reparaţ şi automatiz.clopotelor Bisericii Ort.Săbe Pecica

10.000

8/09/02.05.2017

Bisertica Ortodoxă Sârbă Pecica

Hramul Bis.Ortod. sârbe Pecica- Sf.Mare Mucernic Gheorghe

Hramul Bis.Ortod. sârbe Pecica- Sf.Mare Mucernic Gheorghe

4.000

9/18/03.05.2017

Paroh.Romano-Cat.Turnu

Lucr.de rep.a Bisericii

Lucr.de rep.a Bisericii

11.000

10/19/03.05.2017

Paroh.Romano-Cat.Turnu-fil.Sederhat

Rep.Bisericii Rom.-Cat.Sederhat

Rep.Bisericii Rom.-Cat.Sederhat

12.000

11/17/03.05.2017

Paroh.Reform.Semlac-fil.Pecica

Renov.gr.sanit.de lângă Biserică

Renov.gr.sanit.de lângă Biserică

10.000

TOTAL:

X

X

X

128.000

 

 

 

Autoritatea finanţatoare, respectiv Oraşul Pecica, Strada 2, nr. 150, Jud.Arad, cod fiscal: 3519550, telefon: 0257/468.323, fax: 0257/468633, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., atribuie contractele de finanţare nerambursabilă beneficiarilor proiectelor câştigătoare a primei sesiuni, mai sus menţionate, în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 şi 38 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.