Nr.17795/31.03.2016

Raport ,

Către Consiliul Local Pecica

Subsemnata Foghiş Daniela , referent domeniul public şi privat în cadrul U.A.T. Oraş Pecica , având în vedere :

  • extras CF.300731-C1-U14 ap.5 cu număr cadastral 300731-C1-U14 ;

  • extras CF.300731-C1-U15 ap.5/A cu număr cadastral 300731-C1-U15:

  • raport de evaluare nr.556 întocmit de expert autorizat Faur Mariana Hortenzia , raport efectuat pentru cabinete medicale situate în Oraşul Pecica ,str.2 , nr.173 ,ap.5 şi 5A, judeţ Arad :

  • art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia :

  • art.121 alin.(1) şi (2) , art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare , propun Consiliului Local Pecica , însuşirea raportului de evaluare nr.556 întocmit de evaluator autorizat Faur Mariana Hortenzia pentru cabinete medicale situate în Oraşul Pecica , str.2 nr.173 , ap.5 şi ap.5A şi ulterior scoaterea şi vânzarea prin licitaţie publică a acestora.

Referent ,

Foghiş Daniela