header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

PRIMARIA ORASULUI PECICA

Judetul Arad

Nr. 55990 / 06.11.2017

 

ANUNT 3

In etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ

 

Primarul orasului Pecica, Antal Petru, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor PUZ si RLU – “EXTINDERE SPATII CAZARE SI ALIMENTATIE PUBLICA

Beneficiarului PUZ-ului este investitorul privat SC ARENA PECICANA 2014 SRL, cu drept de proprietate al terenului in suprafata de 1233 mp, situat pe teritoriul administrativ al orasului Pecica, intravilanul localitatii Pecica,str.327 Nr. 23 , identificat prin:

CF 302466 ,nr. Cad.. 302466 S= 1233 mp

Proiectantul PUZ-ului este ,SC STUDIO M SOIMA SRL

Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de PUZ si sa transmita observatii si sugestii asupra acestor documente la sediul Primariei orasului Pecica, in perioada 08.11.2017-18.11.2017 . Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 17.11.2017, ora 12:00, la sediul Primariei orasului Pecica str.2 nr.150, biroul de Urbanism.

Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise precum si rezultatele informarii si consultarii se vor posta pe site-ul primariei si se vor afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare in perioada 18.11.2017– 04.12.2017

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

- COZMA MARIUS – inspector urbanism

- SINKA PAVEL – (anunt in presa locala sip e site-ul Primariei Pecica)

tel. 0755-086.776, 0257-468.323 – interior 33, primaria. pecica @ upcmail. ro

 

 

 

Primar,

Antal Petru