header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

PRIMARIA ORASULUI PECICA

Judetul Arad

Nr. 55767 /02.11.2017

 

ANUNT 1,

 

In etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de investitor privat

DUVENBECK IMOBILIARE SRL prin DINGA VASILE

Primarul orasului Pecica, Antal Petru, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre intentia realizarii unui PUZ si RLU

REALIZARE DEPOZIT LOGISTIC SI PARCARE

initiat de catre investitorul privat , proprietar a terenului in suprafata de 15622 mp, situat pe teritoriul administrativ al orasului Pecica, intravilanul localitatii Pecica, identificat prin:

CF 304556 ; CAD. NR. 304556 ; S= 17000 MP

CF 302569 ; CAD. NR. 302569 ; S= 4800 MP

CF 311790 ; CAD. NR. 311790 ; S= 17900 MP

CF 312850; CAD. NR. 312850 S= 7500 MP

CF 306184 ; CAD. NR. 306184 S= 14400 MP

CF 306171 ; CAD. NR. 306171 S= 4000 MP

CF 303968 ; CAD. NR. 303968 S= 88645MP

CF 303966 ; CAD. NR. 303966 S= 1982MP

Stotal= 156227MP

 

Prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare a planului si obiectivelor planului:

-imobilul se afla in intravilanul localitatii Pecica .

DUVENBECK IMOBILIARE SRL prin DINGA VASILEdoreste sa construiasca: REALIZARE DEPOZIT LOGISTIC SI PARCARE

Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 13.11.2017 ora 12:00 la sediul Primariei Pecica din Localitatea Pecica, str.2 nr.150, biroul de urbanism si amenajare al teritoriului.

Cei interesati vor trimite la Primaria orasului Pecica observatii, comentarii sau semnalari cu privire la intentia de elaborare PUZ in termen de minim 10 zile calendaristice, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maxim 10 zile calendaristice pe site-ul propriu si la sediul primariei

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt NEGRUT DEMA OVIDIU SI COZMA MARIUS, Pecica str.2, nr.150, tel. 0755-086.776, mail: primaria. pecica @ upcmail.ro.

Primar,

Antal Petru