header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

PRIMARIA ORASULUI PECICA

Judetul Arad

Nr. 52185 /02.10.2017

 

ANUNT 1,

 

In etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de investitor privat

AGROLUC A.S. PECICANA SRL prin LUCAS MARIAN-STELIAN si LUCAS GABRIELA-LOREDANA,

Primarul orasului Pecica, Antal Petru, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre intentia realizarii unui PUZ si RLU

INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA IN LOCALITATEA PECICA , JUDETUL ARAD

initiat de catre investitorul privat , proprietar a terenului in suprafata de 85573 mp, situat pe teritoriul administrativ al orasului Pecica, intravilanul localitatii Pecica, identificat prin:

CF 312522 ; CAD. NR. 312522 ; S= 9273 MP

CF 305281 ; CAD. NR. 305281 ; S= 14700 MP

CF 300301 ; CAD. NR. 300301 ; S= 21000 MP

CF 305282 ; CAD. NR. 305282 S= 17000 MP

CF 305283 ; CAD. NR. 305283 S= 5000 MP

CF 305284 ; CAD. NR. 305284 S= 7800 MP

CF 305285 ; CAD. NR. 305285 S= 5800MP

CF 305286 ; CAD. NR. 305286 S= 5000MP

Stotal= 85573MP

Prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare a planului si obiectivelor planului:

-imobilul se afla in intravilanul localitatii Pecica .

AGROLUC A.S. PECICANA SRL prin LUCAS MARIAN-STELIAN si LUCAS GABRIELA-LOREDANA,” doreste sa construiasca: INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA IN LOCALITATEA PECICA , JUDETUL ARAD

Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 18.10.2017 ora 12:00 la sediul Primariei Pecica din Localitatea Pecica, str.2 nr.150, biroul de urbanism si amenajare al teritoriului.

Cei interesati vor trimite la Primaria orasului Pecica observatii, comentarii sau semnalari cu privire la intentia de elaborare PUZ in termen de minim 10 zile calendaristice, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maxim 10 zile calendaristice pe site-ul propriu si la sediul primariei

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt NEGRUT DEMA OVIDIU SI COZMA MARIUS, Pecica str.2, nr.150, tel. 0755-086.776, mail: primaria. pecica @ upcmail.ro.

Primar,

Antal Petru