header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

Nr. 47983 /22.08.2017

 

ANUNT 1,

 

In etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de investitor privat

 

Primarul orasului Pecica, Antal Petru, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre intentia realizarii unui PUZ si RLU

EXTINDERE SPATII DE CAZARE SI ALIMENTATIE PUBLICA”

initiat de catre investitorul privat SC ARENA PECICANA 2014 SRL, proprietar al terenului in suprafata de 1233 mp, situat in intravilanul orasului Pecica, identificat prin

CF 302466, nr. Cad.. 302466 S= 1233 mp

Prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare a planului si obiectivelor planului:

SC ARENA PECICANA 2014 SRL doreste realizarea investitiei: “EXTINDERE SPATII DE CAZARE SI ALIMENTATIE PUBLICA” pentru imobilul aflat in intravilanul orasului Pecica, strada 327, nr.23.

Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 18.09.2017 ora 12:00 la sediul Primariei din orasul Pecica, str.2 nr.150, Biroul de Urbanism si Amenajare aTeritoriului.

Cei interesati vor trimite la Primaria orasului Pecica observatii, comentarii sau semnalari cu privire la intentia de elaborare PUZ in termen de minimum 10 zile calendaristice, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu si la sediul primariei

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt

COZMA MARIUS, si SINKA PAVEL,- Pecica str.2, nr.150, tel. 0755-086.776, e-mail: primaria@pecica.ro

 

Primar,

Antal Petru