header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

Nr. 47987/22.08.2017

 

ANUNT 1,

 

In etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de investitor privat

 

Primarul orasului Pecica, Antal Petru, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre intentia realizarii unui PUZ si RLU

ZONA DE PRESTARI SERVICII SI COMERT”

initiat de catre investitorul privat NISTOR TRANS COMPANY SRL, proprietar a terenului in suprafata de 78446 mp, situat pe teritoriul administrativ al orasului Pecica, extravilanul localitatii Pecica, identificat prin: CF 309714, nr. cad. 309714, S= 33.500 mp

CF 309843 nr. cad. 309843, S= 10.000 mp

Prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare a planului si obiectivelor planului:

NISTOR TRANS COMPANY SRL doreste realizarea investitiei: “ZONA DE PRESTARI SERVICII SI COMERT”

Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 18.09.2017 ora 12:00 la sediul Primariei din orasul Pecica, str.2 nr.150, Biroul de Urbanism si Amenajare aTeritoriului.

Cei interesati vor trimite la Primaria orasului Pecica observatii, comentarii sau semnalari cu privire la intentia de elaborare PUZ in termen de minimum 10 zile calendaristice, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu si la sediul primariei

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt

COZMA MARIUS, si SINKA PAVEL,- Pecica str.2, nr.150, tel. 0755-086.776, e-mail: primaria@pecica.ro

 

Primar,

Antal Petru