header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

ROMANIA

JUDETUL ARAD

ORASUL PECICA

Nr. 45.562 din 03.08.2017

 

 

Subsemnata MOLNAR ERIKA, consilier Compartiment Management de Proiect în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, având în vedere:

- Programul Interreg V-A România- Ungaria 2014-2020, gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care oferă o gamă largă de oportunități de finanțare, acordate în mod direct proiectelor cu caracter transfrontalier, cu scopul de a facilita dezvoltarea armonioasă, coordonată, bazată pe cooperare, a regiunii de frontieră, transformând-o astfel într-o zonă mai competitivă și atractivă pentru viața cotidiană, mediul de afaceri și turism;

- Legea nr. 215/2001, Art. 36, pct. 7, lit. a conform căreia consiliul local ,,hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local,, și lit. c, conform căreia consiliul local „hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune”;

- Bugetul și activitățile propuse pentru proiectul “Traditions over the time and across the border”, vizând cooperarea pe plan cultural dintre Pecica și Morahalom.

Principalele activități din cadrul proiectului vor fi întâlniri, publicații (carte și calendar bilingv), expoziții, evenimente legate de obiceiurile și tradițiile locale specifice fiecărui anotimp, organizate în ambele comunități. În Pecica, vor fi organizate activități cu ocazia Praznicului de Pită Nouă, Crăciunului și Zilelor Orașului Pecica în perioada 2018 – 2019. Proiectul prezintă asemănările și diferențele de tradiție și cultură, contribuind la consolidarea coeziunii sociale și culturale în zona de frontieră româno-maghiară, procesul de cunoaștere și acceptare fiind indispensabil pentru o cooperare mai strânsă, pentru dispariția barierelor la nivelul individului și al comunităților.

Propun:

- aprobarea participării la proiectul Traditions over the time and across the border, propus pentru finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România - Ungaria 2014-2020;

- aprobarea asigurării fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat pe o perioadă de 18 luni (februarie 2018 – iulie 2019) în valoare totală de 47.000,00 euro pentru Oraș Pecica, în calitate de Lead Partner (Lider de Parteneriat);

- aprobarea cofinanţării în cuantum de 2,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Oraș Pecica, respectiv 940,00 euro.

Pecica, la 03.08.2017

CONSILIER

Compartiment Management de Proiect,

Molnar Erika

M.E./M.E./ ex. 3